Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

3,5 mln zł dla gminy Łapanów na zadania wodno-kanalizacyjne

25.11.2021 - Mirosław Drożdż

Minister Finansów przyznał gminie Łapanów kwotę 3 130 996,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, a także kwotę 377 070,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024 wydatków w kwotach nie mniejszych niż równowartość otrzymanych kwot na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce