Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Apel o wykaszanie suchych traw

01.07.2022 - Grzegorz Statek

Urząd Gminy Łapanów zwraca się z apelem do właścicieli, posiadaczy oraz dzierżawców gruntów z terenu gminy o wykaszanie traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Zachwaszczone grunty i niewykoszone suche trawy stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych a przede wszystkim stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych oraz dla nas samych.

Zaniedbane grunty stanowią siedliska szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków, sprzyjają ich rozmnażaniu, ale przede wszystkim stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji obszarów sąsiednich działek utrzymywanych zgodnie z zasadami dobrej kulturze rolnej. Pamiętajmy, że właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić z roszczeniami o charakterze cywilno-prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym występuje zachwaszczenie.

Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana systematycznie przez cały rok od wiosny do wczesnej jesieni. Przypomina się również rolnikom, którzy złożyli wnioski w ARiMR o płatności obszarowe, iż jednym z warunków otrzymania dopłaty, jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej.

W trosce o środowisko, bezpieczeństwo pożarowe apelujemy o wywiązanie się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce