Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZAWIADOMINIE o zwołaniu Nadzwyczajnej X Sesji Rady Gminy w dniu 16 maja 2019 r.

13.05.2019 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 18:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję nadzwyczajną X Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad:

            1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

            2/ przyjęcie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwał w sprawach:

            1/ zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,

            2/ uchylenia uchwały Nr XIII/103/2000 Rady Gminy Łapanów z dnia 01 lipca 2000 r. w sprawie uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej,

            3/ uchylenia uchwały Nr XLII/244/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków.

            4/ zasad udzielenia zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Łapanów oraz przyznawania zwolnienia od realizacji tych zajęć,

3.Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Łapanów

(-) Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce