Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Ważne telefony alarmowe

Ważne telefony alarmowe

1. Policja 997
2. Państwowa Straż Pożarna 998
3. Pogotowie ratunkowe 999
4. Pogotowie energetyczne 991
5. Pogotowie gazowe 992
lub na numer telefonu alarmowego –  112

 

Telefony alarmowe lokalne

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Łapanowie Tel. 668 981131
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawie Tel. 787 073986
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Zbydniowie Tel. 509 778414
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolowie Tel. 14 6854498
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy Tel. 604 181201
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomierzu Tel. 14 6101371
7. NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej  s.c Ośrodek Zdrowia w Łapanowie Tel. 14 6134401
8. NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej  s.c Ośrodek Zdrowia w Sobolowie Tel. 146854500
9. NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego w Łapanowie Tel. 14 6853425
10. Urząd Gminy Łapanów Tel. 14 6134057
Tel. 14 6853901
fax. 14 6853900
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. 14 6853904
12. Gminny Zakład Komunalny Tel. 14 6134515

 

 Na terenie Gminy Łapanów Wójt realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa przy pomocy:
1. Ochotniczych Straży Pożarnych – 6 jednostek,
2. Komendanta Gminnego ZOSP RP,
3. Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
4. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
5. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
oraz współpracuje z kierownikami jednostek organizacyjnych na terenie gminy i z instytucjami zewnętrznymi.

Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  (GZZK) w Łapanowie:
1.  Przewodniczący Zespołu – Wójt Gminy Łapanów
2.  Zastępca Przewodniczącego – Sekretarz Gminy Łapanów
3.  Członek Zespołu – Kierownik Referatu Rolnictwa, Turystyki i Promocji Gminy
4.  Członek Zespołu – Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska
5.  Członek Zespołu – Kierownik Centrum Obsługi Oświaty
6.  Członek Zespołu – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
7.  Członek Zespołu – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego
8.  Członek Zespołu – Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
9. Członek Zespołu – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

Kontakt do GZK tel. 146134057, 146853901,  fax. 146853900 w godzinach pracy urzędu.  Po godzinie 15.30 oraz w dni wolne od pracy tel. alarmowy Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP – 998 lub 112.

Ponadto w celu zapewnienia całodobowego przepływy informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego gminy wyznaczono osoby do przyjmowania i przekazywania informacji:
1. Wójt Gminy – tel. 605 509 021
2. Sekretarz Gminy – tel. 601 160 072

3. Kierownik Referatu RTiPG – tel. 603 394 949
4. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego – tel. 693 064 555

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce