Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Decyzja Wójta Gminy Łapanów

09.08.2021 - Mirosław Drożdż

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm), zarządzam co następuje:

§ 1.

W związku z ustąpieniem zagrożenia powodziowego i aktualną sytuacją pogodową na terenie gminy odwołuję o godz. 8.00 dnia 9.08.2021r. pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Łapanów

§ 2.

Informację o odwołaniu pogotowia przeciwpowodziowego przekazać ludności w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce