Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład

19.07.2023 - Grzegorz Statek

Gmina Łapanów otrzyma dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, gdzie procentowy udział własny w realizacji inwestycji wynosi 2%.

Inwestycje objęte dofinansowaniem:

1) Konserwacja polichromii ściennej w Kościele p.w. Św. Bartłomieja w Łapanowie – Kaplica Św. Anny, Zakrystia, Babiniec, Chór – kwota dofinansowania – 800.660,00 zł,

2) Renowacja zabytkowego wyposażenia zabytkowego kościoła Nawiedzenia NMP w Tarnawie: ołtarz główny i ołtarze boczne oraz organów – kwota dofinansowania – 147.000,00 zł,

3) Remont budynku użyteczności publicznej w msc. Kobylec (budynek gdzie zlokalizowana jest Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie) – kwota dofinansowania – 338.100,00 zł.

Gmina Łapanów otrzyma łącznie kwotę 1.285.760,00 zł dofinansowania na prace konserwatorskie, renowacyjne i budowlane ww. budynków wpisanych do rejestru zabytków.

Serdeczne podziękowania za wsparcie dla P. Włodzimierza Bernackiego – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, P. Józefy Szczurek-Żelazko – Poseł na Sejm RP, P. Wiesława Krajewskiego – Poseł na Sejm RP oraz P. Urszuli Ruseckiej – Poseł na Sejm RP.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce