Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Dotacje na działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

26.07.2022 - Grzegorz Statek

W piątek, 22 lipca w tarnowskim Centrum Sztuki Mościce miało miejsce uroczyste przekazanie czeków w ramach konkursów: „Mecenat Małopolski 2022-I edycja”, „Małopolskie Chóry-Małopolska rozśpiewana 2022”, „Ochrona zabytków Małopolski 2022” i „Kapliczki Małopolski 2022”. W wydarzeniu wzięli udział wicemarszałek Józef Gawron, Marta Malec-Lech z zarządu województwa, radni wojewódzcy: Anna Mikosz i Piotr Dziurdzia, dyrektor Centrum Sztuki Mościce Anna Chmura, Dariusz Gawęda zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w UMWM oraz z ramienia gminy, Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa, Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów Celina Jacewicz, Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łapanów Wioletta Nowojowska. Gmina Łapanów w ramach programu „Małopolskie Kapliczki” otrzymała dotacje 9 tys. zł na renowację przydrożnej kapliczki z 1886 r. w Kobylcu, Stowarzyszenie „Przyjazna Wolica” w ramach Programu Mecenat Małopolski 2022-I edycja otrzymało dotację w kwocie 10 tys. zł na zadanie pn. „Święto Plonów w Gminie Łapanów”, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Sobolów również w ramach Programu Mecenat Małopolski 2022-I edycja otrzymało dotację w kwocie 10 tys. zł na zadanie pn. „Wydając jubileuszowy zbiór, chronimy dziedzictwo narodowe”.

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce