Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Dyrektor CKGŁ podpisał porozumienie o współpracy

23.10.2017 - Agnieszka Wojcieszek
Dyrektor CKGŁ podpisał porozumienie o współpracy

W dniu 29 września 2017 r. w Nowym Sączu miało miejsce zawarcie porozumienia pomiędzy Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ a Centrum Kultury Gminy Łapanów. Porozumienie podpisali Dyrektor MCK SOKÓŁ Antoni Malczak oraz Dyrektor CKGŁ Michał Paszkot.

Przedmiotem porozumienia jest określenie współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzenia działań projektu pn. „Małopolska Szkoła Tradycji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja działań w ramach projektu odbędzie się w okresie od 1 października 2017 r. do 31 marca 2020 r. w Łapanowie.
W ramach realizacji projektu Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zobowiązuje się:

 1. Sfinansować i przeprowadzić działania związane z organizacją i realizacją Matecznika Tradycji – Warsztatów Tańca Ludowego polegające na:
  1. zatrudnieniu i zapewnieniu wynagrodzenia instruktora i akompaniatora prowadzących zajęcia taneczne w wymiarze zgodnym z założeniami projektu,
  2. sprawowaniu nadzoru merytorycznego nad jakością prowadzonych zajęć,
  3. pomocy w ustaleniu harmonogramu zajęć,
  4. współorganizacji corocznych otwartych konsultacji tanecznych podsumowujących działalność warsztatów w danym roku szkolnym (czerwiec 2018, czerwiec 2019 i styczeń 2020) – zaproszenie i opłacenie konsultantów, zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników konsultacji,
  5. przygotowanie projektu graficznego i druku plakatów i ulotek informujących o naborach uczestników do udziału w warsztatach oraz w otwartych konsultacjach tanecznych,
  6. przygotowaniu projektu graficznego i druk dyplomów dla uczestników zajęć na zakończenie poszczególnych etapów edukacji.

W ramach realizacji projektu Centrum Kultury Gminy Łapanów w Łapanowie zobowiązuje się do:

 1. Wykonania czynności związanych z organizacją i realizacją Warsztatów Tańca Ludowego polegających na:
  1. Wytypowaniu osoby z grona pracowników odpowiedzialnej za bezpośrednią, bieżącą współpracę z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu,
  2. zapewnieniu odpowiedniej sali do przeprowadzenia zajęć tanecznych,
  3. przeprowadzeniu naboru uczestników warsztatów,
  4. zapewnieniu stałego dopływu uczestników (listy rezerwowej),
  5. zapewnieniu nadzoru logistycznego przeprowadzanych zajęć,
  6. zapewnieniu odpowiednich sal/miejsc, obsługi organizacyjnej i logistycznej do przeprowadzenia corocznych otwartych konsultacji tanecznych podsumowujących działalność warsztatów w danym roku szkolnym ( czerwiec 2018, czerwiec 2019 i styczeń 2020),
  7. umieszczeniu na budynku w widocznym miejscu tablicy informującej o prowadzeniu warsztatów w ramach projektu pn. Małopolska Szkoła Tradycji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu w tak dużym wymiarze merytorycznym pozwoli jego uczestnikom nie tylko poznać bogactwo i różnorodność kultury ludowej regionu, ale przyczynią się do zachowania ciągłości i twórczego rozwoju dziedzictwa kulturowego Małopolski.

Tekst Michał Paszkot
Zdjęcia Wioletta Nowojowska

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce