Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Chrostowa

Zarys historii wsi Chrostowa

Określenie to pochodzi prawdopodobnie od nazwy osobowej Chrost i osoba o tym nazwisku lub przezwisku była prawdopodobnie jednym z pierwszych właścicieli owej wsi.

Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1404 roku i jej nazwa jest zapisana jako Crostowa. W roku 1427 miejscowość występuje w formie Throsza, a następnie Chroszowa, Chrostowa, Chrąstowycze, Chrąstowa, Crostkowa. W roku 1490 należy do powiatu szczyrzyckiego, a jeżeli chodzi o jej przynależność parafialną, to zaliczana była na przemian do parafii Sobolów (1432) parafii Niegowić (1470-80, 1597), by w końcu stać się jedną z ważniejszych wsi parafii sobolowskiej.

Chrostowa od początku występuje w źródłach jako własność szlachecka. W roku 1404 Marcisz, Mikołaj i Jan synowie Bogusza z Łękawy zwanej Dalechowicami (dziś Dalechowice) sprzedali za 80 grzywien i za karczmę w Chrostowej Mikołajowi z Marszowic swoją część po ojcu w Łękawie.

W roku 1432 pleban Sobolowa miał jakąś własność, której granicę stanowiła droga z Sobolowa do Podsobolowca, aż do potoku Sobolówka, a inna granica biegła do Chrostowej aż do bliżej nie określonego stawu.

Wiadomo, że w latach 1427-48 występuje w dokumentach Piotr z Marszowic (pow. szczyrzycki) alias z Chrostowej (herbu Półkozic), będący właścicielem omawianej wsi. Jak wynika ze źródeł, Piotr był synem Mikołaja z Marszowic i bratem Jana Chamca z Cichawy. Jego ojciec Mikołaj w roku 1427 podzielił się z nim i jego bratem Janem dobrami. Mikołajowi przypadła cała wieś Marszowice, obydwie wsie Łękawy, 1/2 wsi Podgrodzie (dziś Podegrodzie w par. Niegowić) oraz 1/2 dóbr ruchomych, nieruchomych i zbroi. Piotrowi przypadły całe wsie Chrostowa i Dąbrowica, 1/4 Podgrodzia, a także Głów i Niedomice w powiecie wiślickim (później powiat pilzneński) jak również 1/4 zbroi rycerskiej. Janowi zwanemu Chamieć miały przypaść wsie Cichawa i Kamyk oraz 1/4 wsi Podgrodzie oraz 1/4 zbroi. Ponieważ wykonanie tego podziału szło niemrawo, sąd zawyrokował, że wyżej wymienieni mieli do końca doprowadzić sprawę podziału dóbr, mia¬nowicie Jan miał otrzymać wieś Podgrodzie 1/4 z wszystkich pieniędzy oraz 1/4 ubiegłorocznego zboża ozimego ..

W 1449 Świętochna, wdowa po Chamcu z Cichawy, poręczając za zięcia Piotra z Kostrzy, miała oddać w terminie 70 grzywien bratu Jakubowi i Piotrowi z Suchoraby pod gwarancją oddania im w zastaw wsi Kamyk i 1/2 wsi Chrostowej. Pod datą 1465 Świętochna zeznała, że Stanisław Marszowski spłacił jej 50 grzywien, które pozyskała prawnie po zięciu Piotrze i miała je zapisane na Chrostowie; tenże Stanisław wyznaczył żonie Katarzynie, córce Zbigniewa ze Stadnik 200 grzywien posagu i wiana na całym dziedzictwie Marszowice i Chrostowej.

W roku 1468 Stanisław zastawił za 200 florenów węgierskich Stanisławowi z Maliszyna (miejscowość niezidentyfikowana) wsie Chrostową i Dąbrówkę i ten ostatni dzierżawił te wsie w latach 1469-70.

Kolejną właścicielką wsi, o której posiadamy informacje, była Jadwiga, żona Sebastiana Wielogłowskiego, która w roku 1523 odstąpiła bratu Maciejowi Zabawskiemu z Zabawy z części dóbr przypadłych jej po pannie Barbarze Marszowskiej w: Dąbrowicy, Chrostowej, Podgrodziu i Klęczanach z młynem na rzece Rabie.

W latach 1489-93 ze wsi tej był płacony pobór z 4 łanów kmiecych, w latach 1494-98 z 3 łanów, a w roku 1499 z 4 łanów. W roku 1530 płacono pobór z 1 łanu i karczmy dorocznej.

Kmiecie gospodarujący w tej wsi płacili różnorodne podatki i daniny. W roku 1432 Mikołaj Marszowski z Marszowic oznajmiał, że 10 kmieci z Chrostowej dawało plebanowi w Sobolowie meszne po ćwiertni owsa miary bocheńskiej. Jak wynika z Liber Retaxationum w roku 1529 dziesięcina snopowa z łanów kmiecych wartości 6 grzy¬wien była oddawana biskupowi krakowskiemu.

Za panowanie króla Stefana Batorego Chrostowa należała do niejakiej Niewiarowskiej. W owej wsi istniały 2 łany kmiece, komornicy z bydłem i bez bydła, a także rzemieślnik. W roku 1629 Niewiarowscy byli nadal właścicielami tej wsi i to się nie zmieniło do roku 1680.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce