Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Kamyk

Zarys historii wsi Kamyk

Po raz pierwszy występuje ta osada w źródłach pisanych w roku 1390 jako villa Camyk i jest to nazwa topograficzna związana z występowaniem na tych terenach dużej ilości odłamków skalnych będących, być może, wynikiem działalności rzeki Stradomki.

W roku 1404 nazwa wsi brzmiała Karnik i należała ona wówczas do powiatu szczyrzyckiego. Wchodziła ona, jak świadczy wiadomość z 1432 roku, w skład parafii Sobolów. Czterdzieści lat później w latach 1470-80 jak również w 1596 powiązana była organizacyjnie z kościołem w Niegowici, jednakże niebawem powróciła do swej parafii macierzystej.

W średniowieczu owa wieś podobnie jak większość położonych w naszym regionie, była własnością szlachecką a jej dziedzicem w latach 1426-32 był Mikołaj z Marszowic.

Dla córki swojej Jagienki ów Mikołaj z Marszowic przeznaczył 100 grzywien posagu na swych wsiach Podgrodziu i Kamyku. Parę lat później podzielił się on dobrami z synami Piotrem i Janem. Janowi, zwanemu Chamieć przypadły wsie Cichawa i Kamyk, część wsi Podgrodzie i część zbroi (patrz wyżej).

W latach 1443-67 dzierżawczynią (tenutrix) Kamyka była Świętochna zwana Kostrzecka, wdowa po Janie Chamcu z Cichawy i Ka¬myka. W roku 1475 Katarzyna, żona Piotra z Kostrzy, zastawiła za 100 grzywien Gotardowi z Krakoszowic wieś Kamyk i część w Podgrodziu . Gotard zobowiązał się nie zabraniać Katarzynie i jej poddanym korzystania z lasów i gajów.

Posiadamy wiadomości, że w latach 1478, 1529, 1530 występował w tej wsi młyn. W czasach Jana Długosza występowały w tej osadzie łany kmiece, a także dwór zbudowany na nowo z folwarkiem założonym na rolach kmiecych. Notowanymi kmieciami, należącymi do szlachcica Piotra Kostrzeckiego z Kostrzy i Kamyka byli Jan Smarsz, Andrzej i Katarzyna.

Wiadomo, iż w roku 1475 część wsi Marszowice i wieś Kamyk, będące własnością wyżej wymienionego Piotra, nie zapłaciły poboru, a w roku 1477 Gotard z Krakoszowic zeznawał, że zastaw, który miał w Kamyku i na trzeciej części w Podgrodziu za 100 grzywien od szlachetnej Katarzyny żona Piotra z Kostrzy, odstąpi w tej sumie Mikołajowi ze Stradomii (dziś Stradomka). Wspomniany Piotr z Kostrzy w roku 1478 zastawił za 8 grzywien Andrzejowi ze Stradomii swój młyn we wsi Kamyk.

Z pozostałych informacji o tej wsi wiemy, iż do plebana w Sobolowie należała między innymi dziesięcina snopowa z ról folwarcznych i od sołtysa w Kamyku oraz meszne od kmieci z Kamyka. Dziesięcinę snopową z ról sołeckich i ról młynarza wartości 24 groszy oddawano w owym czasie plebanowi w Niegowici. W dokumentach z roku 1529 wspomina się o rolach kmiecych, sołtysich oraz rolach młynarza i z tej wsi pochodziła dziesięcina snopowa z łanów kmiecych wartości 21/2 grzywny, którą oddawano biskupowi krakowskiemu. W latach 1489-91, 1493-94, 1496-97, 1498, 1499-1501, 1508 z osady tej płacono pobór z 3 łanów. W roku 1530 w Kamyku płacono pobór z 1,5 łanu i jednego młyna o jednym kole.

W roku 1503 Mikołaj z Kunic, Adam z Niewiarowa i Elżbieta żona Zbigniewa Łapki zeznali, że dobra Ostrza, Ryje, Kamyk i część Marszowic, przypadłe im prawem sukcesji po zmarłej Ludmile córce zmarłego Jana Kostrzeckiego, wydzierżawiają na role temuż Adamowi. Elżbieta żona Zbigniewa Łapki zeznała, że dobra Kostrze, Ryje, Kamyk i część Marszowic po Ludmile córce Jana Kostrzeckiego wydzierżawią na rok od wtorku po niedzieli Palmowej Adamowi z Niewiarowa, który udzielił jej satysfakcji z dzierżawy. Mikołaj z Kunic i jego żona Anna wydzierżawili ponownie te dobra Adamowi Marszowskiemu.

W roku 1513 1/3 Kamyka była własnością dziedziczną Elżbiety, żony Zbigniewa Łapki z Kobylca.

Trzy lata później Zbigniew Łapka z Kobylca, jego żona Elżbieta i syn Zbigniewa Mikołaj dziedzice z Kamyka mieli zapłacić z racji posagu za Annę 200 florenów Marcinowi Strzeleckiemu z Łąkty pod warunkiem wwiązania go do wsi Kamyk. Tenże Marcin wyznaczył żonie Annie, córce Zbigniewa Łapki z Kobylca po 200 florenów posagu i wiana na 0,5 dóbr w Łąkcie. Taż Anna zrezygnowała na rzecz ojca Zbigniewa Łapki z Kobylca z dóbr dziedzicznych.

W roku 1522 Fryderyk Łapka z Kobylca i Janiszówki swoją część dóbr Kobylec, Janiszówka i pół Kamyka po matce, które mu przypadną po śmierci ojca Zbigniewa, oddał w dożywocie żonie Róży, a ona zeznała, że Zbigniew Łapka zapłacił jej 230 florenów polskich długu i tę sumę oraz kosztowności zapisał w dożywocie. W tym samym roku Zbigniew Łapka z Kobylca zastawił za 180 florenów polskich Wierzbięcie z Raciborzan całą wieś Kamyk z wyjątkiem roli i robocizn (labores post homines), która to rola była obsiana w Kamyku. Jan Łapka syn Zbigniewa Łapki, za zgodą ojca w roku 1535 odstąpił swe części w Kobylcu, Janiszówce, Kamyku i Przegini Janowi Słaboszowi z Putnowic (ziemia chełmska) podsędkowi krakowskiemu. Dodatkowo oddał mu 100 florenów, które miał dostać od braci Mikołaja i Fryderyka, oraz las Połomia i bydło w Kobylcu. Jan Słabosz (Mężyk) z Putnowic podsędek krakowski oddał później Zbigniewowi Łapce na czas jego życia, ale nie na dłużej swe części w Kamyku i Przegini z wszystkimi prawami.

W roku 1550 Katarzyna wdowa po Janie Mężyku (Słaboszu) z Putnowic podsędku ziemskim krakowskim oraz Stanisław dworzanin królewski i Jan Mężykowie sprzedali za 600 florenów polskich Janowi z Sanoka prepozytowi kościoła Świętego Mikołaja za murami Krakowa, Jakubowi z Kleparza kanonikowi krakowskiemu i Wawrzyńcowi ze Stawiszyna prepozytowi kościoła Świętego Walentego, wykonawcom testamentu Marcina z Olkusza prepozyta kościoła Świętego Mikołaja, czynsz roczny 24 florenów polskich ze wsi Kamyk, Kobylec, Przegini i Janiszówki w powiecie krakowskim.

Z lat 1432, 1529 mamy informacje o sołtysach, nieznanych niestety z imienia. Wiemy natomiast, iż w roku 1474 sołtysem był niejaki Jan. Wiele więc wskazuje na to, iż wieś ta była również lokowana na prawie niemieckim. Istnieją informacje, że na granicy Kamyka i Chrostowej położony był zamek (1539 fortalicium alias grodzisko Kamyk, fortalicium Camyk), leżący na lesistym wzgórzu, dziś grodzisko w Chrostowej, O którego wyglądzie powiemy nieco więcej w dalszej części opracowania.

Jeżeli chodzi o kolejnych właścicieli Kamyka to wiadomo, iż w roku 1539 w wyniku podziału dóbr, Jadwiga żona Sebastiana Wielogłowskiego zwanego Nanajką z Wielogłów dostała wieś Chrostowa, fortalicium alias grodzisko Kamyk i łąkę położoną we wsi Kamyk; taż Jadwiga dziedziczka dóbr Chrostowa i fortalicii dicti Kamyk alias grodzisko za zgodą męża dała Krzysztofowi Niewiarowskiemu całe fortalicio suo alias grodzisko Kamyk z rolami, łąkami, lasami i zaroślami położonymi we wsi Chrostowej i z tym, co leży koło stawu o nazwie Straszeń, a także 100 florenów, które się jej należały po podzieleniu dóbr. Taż Jadwiga sprzedała wyżej wymienionemu Niewiarowskiemu za 950 florenów całą uzyskaną z podziału część dóbr, czyli część w Chrostowej i fortalicium Kamyk i dała temuż Niewiarowskiemu wwiązanie do sprzedanych mu dóbr, czyli zamku Kamyku i części wsi Chrostowej.

Kolejnym właścicielem Kamyka w czasach wojen z Moskwą o Inflanty był Jan Mężyk. Jego kmiecie posiadali tu 3 łany a usługi wykonywało 2 rzemieślników W pierwszej połowie XVII wieku wieś posiadał Piotr Borzykowski i występowały tu 3 łany kmiece oraz młyn. Szlachcic o tym samym imieniu i nazwisku (syn?) miał tę wieś w roku 1680.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce