Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Ubrzeż

Zarys historii wsi Ubrzeż

Pochodzenie nazwy tej wsi wiąże się z jej położeniem. Tereny bowiem, na których osada ta powstała, leżały na obrzeżach gniazda rodowego Drużynitów.

Ubrzeż była lokowana na prawie niemieckim, o czym świadczy wspominany już wielokrotnie przywilej Władysława Łokietka, na który w roku 1400 powoływał się Jaszko ze Zbigniewa (Zbydniowa).

W dokumencie tym, wśród kilku wsi, które zostały lokowane na prawie niemieckim, wymieniono również Ubrzeż. W czasach Jana Długosza wieś należała do parafii Łapanów. Były tu wtedy 4 łany kmiece, nie było karczmy, lecz jedna zagroda z rolą. Ubrzeż płaciła dziesięcinę prebendzie bosutowskiej przy katedrze krakowskiej i w wieku XV była własnością Michała z Grabia.

W roku 1581 należała organizacyjnie do parafii w Trzcianie i jej właściciel Wincenty Wieruski płacił z niej pobór od 3 półłanków kmie­cych, 1 zagrody z rolą i jednego komornika bez bydła. Pół wieku później należała do Stanisława Wieruskiego i miała 3 półłanki kmiece, 1 komornika z bydłem i jednego bez bydła. W roku 1680 natomiast należała do rodziny Lubowieckich.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce