Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Wola Wieruszycka

Zarys historii wsi Wola Wieruszycka

Nazwa Wola Wieruszycka podobnie jak w przypadku Woli Grabskiej, pochodzi od kulturowo-topograficznego określenia wola.
Osada ta musiała powstać w wyniku procesu osadniczego, przesu­wającego się od wsi starszej, a mianowicie od Wieruszyc.

Prawdopodobnie właściciel starszej osady, Wieruski, był głównym inicjatorem kolonizacji terenów leśnych, które najpewniej zalegały obszar należący wówczas do Wieruszyc. Pierwsi osiadli na terenach dziewiczych osadnicy, w okresie kilku lat byli zwolnieni od ciężarów wobec właściciela wsi i okres ten nazywano wolnizną. Od tego słowa wsie, kolonizowane, będące dotychczas częściami starych wsi macie­rzystych, nazywano Wolami, bądź Wolicami. Wola Wieruszycka daw­niej występowała jako Wola lub Wieruska Wola. Po raz pierwszy pojawia się w roku 1493 i zapisana jest jako Volya.
W roku 1581 jej nazwa brzmi Wola Wieruska. Płacił wtedy Wincenty Wieruski z tej wsi pobór. Wieś miała 3 półłanki kmiece, a prócz in­nych mieszkańców trudniących się rolą, występował w niej 1 przeku­pień.

W roku 1629 właścicielem Woli Wieruszyckiej był Stanisław Wie­ruski. Wieś posiadała 3 półłanki, były tam: 1 zagroda z rolą oraz 1 komornik bez bydła. Pół wieku później wieś posiadała rodzina Lubo­wieckich. Ciekawostką jest, iż rejestr wymienił ją wówczas w parafii Gruszów.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce