Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Statystyka mieszkańców

Liczba mieszkańców gminy Łapanów w rozbiciu na miejscowości.
Stan na 31 grudnia 2017 roku.

Boczów – 334 osób
Brzezowa – 397
Chrostowa – 339
Cichawka – 510
Grabie – 601
Kamyk – 358
Kępanów – 223
Kobylec – 850
Lubomierz – 254
Łapanów – 1292
Sobolów -746
Tarnawa- 747
Ubrzeż – 256
Wolica – 293
Wieruszyce – 140
Wola Wieruszycka -152
Zbydniów – 549
RAZEM: 8041 osób


 

Liczba mieszkańców gminy Łapanów w rozbiciu na miejscowości.
Stan na 31 grudnia 2016 roku.

 • Boczów – 325 osób
 • Brzezowa – 389
 • Chrostowa – 344
 • Cichawka – 519
 • Grabie – 606
 • Kamyk – 354
 • Kępanów – 224
 • Kobylec – 838
 • Lubomierz – 247
 • Łapanów – 1279
 • Sobolów -740
 • Tarnawa- 748
 • Ubrzeż – 261
 • Wolica – 286
 • Wieruszyce – 143
 • Wola Wieruszycka -147
 • Zbydniów – 554
  RAZEM: 8004 osób


Liczba mieszkańców gminy Łapanów w rozbiciu na miejscowości.
Stan na 31 grudnia 2015 roku.

 • Boczów – 307 osób
 • Brzezowa – 386
 • Chrostowa – 337
 • Cichawka – 514
 • Grabie – 600
 • Kamyk – 354
 • Kępanów – 231
 • Kobylec – 830
 • Lubomierz – 251
 • Łapanów – 1263
 • Sobolów -754
 • Tarnawa- 740
 • Ubrzeż – 262
 • Wolica – 281
 • Wieruszyce – 145
 • Wola Wieruszycka -148
 • Zbydniów – 553
  RAZEM: 7956 osób


Liczba mieszkańców gminy Łapanów w rozbiciu na miejscowości
Stan na 31 grudnia 2014 roku.

 • Boczów – 306 osób
 • Brzezowa – 375
 • Chrostowa – 328
 • Cichawka – 514
 • Grabie – 586
 • Kamyk – 350
 • Kępanów – 222
 • Kobylec – 816
 • Lubomierz – 249
 • Łapanów – 1246
 • Sobolów -741
 • Tarnawa- 740
 • Ubrzeż – 271
 • Wolica – 281
 • Wieruszyce – 144
 • Wola Wieruszycka -144
 • Zbydniów – 559
  RAZEM: 7875 osób


Liczba mieszkańców gminy Łapanów w rozbiciu na miejscowości
Stan na 31 grudnia 2013 roku.

 • Boczów – 306 osób
 • Brzezowa – 357
 • Chrostowa – 340
 • Cichawka – 504
 • Grabie – 578
 • Kamyk – 353
 • Kępanów – 219
 • Kobylec – 816
 • Lubomierz – 251
 • Łapanów – 1225
 • Sobolów -733
 • Tarnawa- 736
 • Ubrzeż – 278
 • Wolica – 273
 • Wieruszyce – 142
 • Wola Wieruszycka -142
 • Zbydniów – 562
  RAZEM: 7815 osób


Liczba mieszkańców gminy Łapanów w rozbiciu na miejscowości
Stan na 31 grudnia 2012 roku.

 • Boczów – 299 osób
 • Brzezowa – 354
 • Chrostowa – 338
 • Cichawka – 496
 • Grabie – 577
 • Kamyk – 350
 • Kępanów – 209
 • Kobylec – 801
 • Lubomierz – 245
 • Łapanów – 1189
 • Sobolów -741
 • Tarnawa- 732
 • Ubrzeż – 277
 • Wolica – 268
 • Wieruszyce – 150
 • Wola Wieruszycka -141
 • Zbydniów – 564
  RAZEM: 7734 osób


Liczba mieszkańców gminy Łapanów w rozbiciu na miejscowości
Stan na 31 grudnia 2011 roku.

 • Boczów – 295 osób
 • Brzezowa – 349
 • Chrostowa – 334
 • Cichawka – 496
 • Grabie – 566
 • Kamyk – 343
 • Kępanów – 212
 • Kobylec – 792
 • Lubomierz – 248
 • Łapanów – 1182
 • Sobolów -743
 • Tarnawa- 739
 • Ubrzeż – 276
 • Wolica – 260
 • Wieruszyce – 151
 • Wola Wieruszycka -140
 • Zbydniów – 565
  RAZEM: 7691 osób
Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce