Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Oświata

Oświata

W gminie Łapanów funkcjonują 4 – publiczne przedszkola i 1 niepubliczne :

Publiczne Przedszkole w Łapanowie, prowadzone przez gminę.

Publiczne Przedszkole Integracyjne w Sobolowie, prowadzone przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Wszystkich Świętych w Sobolowie.

Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Cichawce prowadzone przez Stowarzyszenie.

Publiczne Przedszkole „Tęczowe Przedszkole” w Zbydniowie prowadzone przez Stowarzyszenie.

Niepubliczne Przedszkole „ Bajkowa Kraina” w Kobylcu prowadzone przez osobę fizyczną.

Oświata

W szkołach podstawowych zorganizowanych jest dodatkowo 7 oddziałów przedszkolnych.

Wraz ze zmianą systemu szkolnego z dniem 1 września 2017 r. rozpoczęły działalność 8 – letnie szkoły podstawowe, w których utworzono klasy siódme.

Na podstawie podjętej Uchwały NR XXIV/160/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego funkcjonują;

  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu.
  • Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Łapanowie.
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Sobolowie.
  • Szkoła Podstawowa w Tarnawie

i szkoły prowadzone przez Stowarzyszenia:

  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce.
  • Szkoła Podstawowa w Zbydniowie.

Na terenie gminy funkcjonuje publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sobolowie.

Ważnym ośrodkiem edukacji jest prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Bochni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Św. Jana Pawła II w Łapanowie.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce