Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Szkoła w Cichawce rok szkolny 2009/2010

  • rok szkolny 2009/2010

 

Nasi uczniowie
KLASA 0

KLASA I

KLASA II

 KLASA III

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

Ogrodzenie
W sierpniu 2009r. wymieniono ogrodzenie wokół budynku szkolnego. Pracę wykonali w czynie społecznym rodzice i mieszkańcy wsi.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2009/2010

1 września 2009r. mszą św. w kościele pod wezwaniem  Miłosierdzia Bożego w Cichawce rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Mszę odprawił ks. mgr Wiesław Wysowski.
Podczas ceremonii szkolnej Pani Dyrektor powitała rozpoczynających nauke w szkole pierwszoklasistów , dzieci z oddziału przedszkolnego, przybyłych po wakacyjnej przerwie uczniów i nauczycieli oraz obecnych na uroczystości rodziców.
Następnie omówiła wytyczne dotyczące bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią. Podała informacje dotyczące organizacji zajęc szkolnych w bieżącym roku nauki. Przedstawiła uczniom wychowawców oraz powierzone im pomieszczenia szkolne.
Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła uczniom wielu sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu jak najlepszych ocen ze wszystkich przedmiotów i zachowania.
Uczniowie klas II, III i IV przedstawili okolicznościowy program artystyczny, później odbyły się spotkania wychowawców z wychowankami.

Rozpoczęcie budowy

Trwają prace przy  budowie świetlicy szkolnej przy naszej szkole.

Akcja „Sprzątanie świata”

Po raz kolejny (dnia 17 września) uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”. Pod opieką wychowawców i nauczycieli uczniowie porządkowali pobocza dróg na terenie naszej wsi.

Zawody sportowe

I. 24 września 2009r na boisku LKS „Naprzód” Sobolów odbył się rejonowy turniej piłkarski dla uczniów szkół podstawowych  o puchar Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS, w którym to nasza drużyna chłopców zdobyła 2 miejsce.
II. 1 października 2009r na obiektach „ORLIK” w Łapanowie odbył się pierwszy turniej piłkarski dziewcząt ze szkół podstawowych /klasy I – III/ o puchar Wójta Gminy Łapanów.
W zawodach tych drużyna naszych dziewcząt zajęła 2 miejsce.

Małopolski Konkurs Humanistyczny

9 października przeprowadzono szkolny etap Małopolskiego Konkursu Humanistycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Wzięło w nim udział 9 uczniów z klas V – VI. 3 osoby osiągnęły powyżej 60% punktów możliwych do uzyskania. Są to: Agnieszka Płachta (kl.VI), Natalia Płachta (kl. V) i Klaudia Mucha (kl. V).
Do 2 etapu zakwalifikowano  uczennicę klasy VI Agnieszkę Płachtę, która będzie reprezentować naszą szkołę w dniu 14 grudnia 2009r. w eliminacjach rejonowych.

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 14 października obchodziliśmy uroczyście Święto Edukacji Narodowej.

W tym dniu oprócz pięknej akademii i  słów wdzięczności skierowanych dla nauczycieli i pracowników oświaty, odbyło się także uroczyste Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I.
Od tej chwili nasi najmłodsi stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły.

Konkurs plastyczny

Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny „Portret mojego nauczyciela” zorganizowany przez Samorząd  Uczniowski.
W kategorii klas I – III zwyciężyła Oliwia Gacek z klasy III, 2 miejsce uzyskała Karolina Statek z klasy II, a na miejscu 3 znaleźli się: Aleksandra Klejdysz i Rafał Smaga z klasy III.
W kategorii klas IV – VI -1 miejsce zdobyła Aneta Gacek z klasy V,  2 miejsce – Małgorzata Klejdysz i Izabela Statek z klasy IV, zaś 3 miejsce uzyskała Agnieszka Klęsk z klasy IV.

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH W NASZEJ SZKOLE

Październik został ogłoszony Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji
odbyły się różne konkursy biblioteczne dla uczniów.
Klasy młodsze wzięły udział w konkursach plastycznych; wykonywały
zakładkę do książki, lepiły z plasteliny ulubionego bohatera literackiego.
Laureatami zostali:
I miejsce – Oliwia Gacek, Monika Stokłosa
II miejsce – Urszula Konopka, Wiktoria Kołodziej, Karolina Statek
III miejsce – Weronika Wrona, Paulina Klęsk, Jakub Gadzina.Klasy starsze brały udział w konkursach tematycznych o bibliotece i jej
zbiorach oraz w konkursach czytelniczych dotyczących wybranych powieści.
Laureatami zostali:
I miejsce – Agata Płachta, Grzegorz Płachta, Paulina Stokłosa, Karolina Osika
II miejsce – Klaudia Mucha, Sylwia Stokłosa, Monika Janus
III miejsce – Agnieszka Płachta, Wojciech Buczek, Natalia Płachta

IX Dzień Papieski

Tegoroczny Dzień Papieski przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Wolności”. 16 października  uczniowie  klasy V prezentując okolicznościowy program przybliżyli  bardzo trafnie  postać naszego Wielkiego Polaka jako głosiciela i orędownika wolności w różnych jej aspektach.

Małopolski Konkurs Matematyczny

22 października odbył się szkolny etap Małopolskiego Konkursu Matematycznego, w którym brało udział 6 uczniów z klas V – VI.
3 uczniów uzyskało powyżej 50% punktów możliwych do zdobycia. Są to: Dawid Mucha (kl. VI), Klaudia Mucha (kl. V) i Agnieszka Płachta (kl. VI).
Jednak Komisja Rejonowa nie zakwalifikowała żadnego z uczniów do 2 etapu.

Święto Biblioteki Szkolnej

Dzień 26.10. 2009r. obchodziliśmy jako Święto Biblioteki Szkolnej. Na tę okazję przygotowano okolicznościową gazetkę i wystawkę uczniowskich prac konkursowych. Dla odwiedzających bibliotekę były słodycze. Ponadto w tym dniu przeprowadzono akcję „Czytać każdy może”, w czasie której uczniom przybliżono twórczość ks. Jana Twardowskiego – patrona szkoły.

VI edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

4 listopada bieżącego roku odbyła się już VI edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem : „SPOTKANIE Z POEZJĄ KSIĘDZA JANA OD BIEDRONKI”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczestników –  34 uczniów z klas 2 – 6. Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach (klasy 2 – 3, klasy 4 – 6).Uczniowie recytowali wybrane utwory ks. Jana Twardowskiego.
Zwycięzcami zostali:
Kategoria I
I miejsce – Karolina Statek z klasy 2
II miejsce – Paulina Klęsk z klasy 3
III miejsce – Natalia Płachta z klasy 3
III miejsce – Piotr Płachta z klasy 3Kategoria II
I miejsce – Anita Korba z klasy 5
II miejsce – Natalia Płachta z klasy 5
III miejsce – Izabela Statek z klasy 4
Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Święto Odzyskania Niepodległości

10 listopada odbyły się obchody Święta Odzyskania Niepodległości. W okolicznościowym programie artystycznym uczniowie starszych klas przybliżyli kolegom z młodszych klas drogę Polaków do wolności.

Andrzejki

26 listopada 2009 – odbyły się szkolne  andrzejki, na których nie zabrakło tradycyjnych wróżb. Imprezę zakończyła wspólna zabawa taneczna.

Konkurs recytatorski

30 listopada 2009 r. miał miejsce szkolny etap konkursu recytatorskiego pod hasłem „Słowacki bliżej nas” organizowanego przez Centrum
Kultury Gminy Łapanów z okazji 200. rocznicy urodzin wieszcza.
Konkurs adresowany był do uczniów klas 4 – 6. W etapie szkolnym zwyciężyła Anita Korba z klasy 5, która recytowała wiersz pt. „W
pamiętniku Zofii Bobrówny”. Będzie ona reprezentować naszą szkołę w eliminacjach gminnych.

Gminne eliminacje do turnieju piłkarskiego

5 grudnia 2009 r – odbył się I etap  gminnych eliminacji do turnieju piłkarskiego Liga Małych Mistrzów. Turniej organizowany był o puchar Wójta Gminy Łapanów. Drużyna naszej szkoły choć zajęła 4 miejsce, to walczyła do końca bardzo dzielnie.

Konkurs recytatorski

6 grudnia 2009 r – odbył się gminny konkurs recytatorski pod hasłem „Słowacki bliżej nas” zorganizowany przez Centrum Kultury Gminy Łapanów. Reprezentantka naszej szkoły – Anita Korba (ucz. kl. V) zajęła wysokie, bo 2 miejsce, z czego bardzo się cieszymy.

Spotkanie ze Św. Mikołajem

7 grudnia 2009 r. – odbyło się Spotkanie ze Św. Mikołajem. Nasi najmłodsi najpierw zaprezentowali okolicznościowe wierszyki i piosenki, jak   też pokazali scenkę z młodzieńczych lat życia Świętego Mikołaja, a następnie zostali obdarowani prezentami przez samego „Świętego”.

Projekt

17 grudnia 2009r odbyło się  wystąpienie  uczniów kl. II, którzy  kończyli  I etap projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą  do wiedzy”.

 

Podsumowanie konkursu literackiego

W dniu 11 grudnia 2009 r. odbyło się podsumowanie konkursu literackiego na wiersz o patronie szkoły ks. Janie Twardowskim.
Na konkurs wpłynęło 27 prac: 20 prac z klas 0 – III i 7 prac z klas IV – VI.
Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli, księdza katechety i uczniów oceniając prace
( w dniu 4 XII 09r.) ustaliła następujące wyniki:
w kategorii uczniów klas 0 – III:
I miejsce – Urszula Konopka – klasa III
II miejsce – Piotr Płachta – klasa III
III miejsce – Weronika Wrona – klasa III
w kategorii uczniów klas IV – VI:
I miejsce – Natalia Płachta – klasa V
II miejsce – Karolina Osika – klasa VI
III miejsce – Marek Kobyłko – klasa IV

Podsumowanie akcji

Podsumowanie akcji „Owoce, warzywa i soki są na 5”
Wszyscy Uczniowie , Nauczyciele otrzymali od organizatora  certyfikat, pamiątki  oraz kalendarze.
W tym dniu odbyło się również  podsumowanie Tygodnia Wolontariatu w ramach realizacji Programu „Szkoła bez Przemocy”.

Szkoła bez przemocy

W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła wzięła udział w III edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy” pod  honorowym patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego pod hasłem „Szkoła dla społeczności – społeczność dla szkoły”.  Nasze działania w ramach programu wpłynęły na całkowite obniżenie przemocy i agresji w szkole. Otrzymaliśmy w nagrodę certyfikat „Szkoła bez przemocy”.

Wolontariat

W nowym roku szkolnym 2009/10 włączyliśmy się do IV edycji programu „Szkoła bez przemocy” pod hasłem „Wolontariat – świadomie pomagam innym”.
W ramach programu 15 X rozpoczął swoją działalność Szkolny Klub Wolontariusza. Do klubu włączyło się 17 uczniów. Są to min.: Wiktoria Kołodziej, Monika Stokłosa, Karolina Statek, Aleksandra Klejdysz, Natalia Stokłosa, Natalia Płachta,   Małgorzata Klejdysz, Izabela Statek, Karol Fielek, Grzegorz Płachta, Katarzyna Buczek, Sylwia Stokłosa, Julia Zdebska, Anita Korba, Faustyna Nowak, Natalia Płachta.
Członkowie wraz z opiekunem opracowali logo SKW, oraz regulaminem działania klubu, oraz zadania szkolnego wolontariusza.
Każdy członek działa zgodnie z Kodeksem Etycznym Wolontariusza i zgodnie z główną ideą klubu – bezinteresownie, świadomie i dobrowolnie pomaga innym. Członkowie spotykają się na zebraniach z opiekunem, służą pomocą młodszym kolegom w zaadaptowaniu się w środowisku szkolnym, pomagają  uczniom potrzebującym wsparcia w rozwiązywaniu problemów w nauce oraz organizują im  czas wolny w formie zajęć pozalekcyjnych  tj. zajęcia artystyczne, ruchowe przy muzyce, korepetycje z j. angielskiego, matematyki, pomoc w odrabianiu zadań domowych.
W tygodniu Wolontariatu (7 – 11 XII) SKW włączyło się do charytatywnej akcji
„Dajmy dzieciom nadzieję” rozprowadzając kartki świąteczne.

Wniosek o nadanie imienia

Dnia 20 października 2009 r. na XXXII sesji Rady Gminy  oficjalnie przyjęto wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Cichawce o nadanie placówce imienia ks. Jana Twardowskiego. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
W związku z powyższym w naszej placówce od pierwszych dni bieżącego roku szkolnego trwają działania zmierzające do uroczystości nadania imienia ks. Jana Twardowskiego, planowanej na 1 września 2010 r.
Oto one:
Konkurs recytacji poezji ks. Jana Twardowskiego ( 4 XI 2009 r.)
Konkurs literacki – układanie wierszy o patronie szkoły ( 11 XII 2009r.)
Podsumowanie I etapu programu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia” (10 XII 2009r.)i apel przedświąteczny  (22 XII 2009 r.) z wykorzystaniem tekstów autorstwa ks. Jana Twardowskiego.

Informacje przygotowała: Ewa Czarnecka, Maria Statek, Józef Drożdż – PSP Cichawka

Powrót