Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Łapanowie- Poradnia Medycyny Rodzinnej s. c.

ORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ s.c.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁAPANOWIE
32 – 740 ŁAPANÓW 186

www.lapanow.com.pl 

Poradnia Medycyny Rodzinnej świadczy usługi w dwóch placówkach:

 • w Ośrodku Zdrowia w Łapanowie – Łapanów 186, tel. 14 6134401
 • w Ośrodku Zdrowia w Sobolowie – Sobolów 97, tel. 14 6854500

Poradnia Medycyny Rodzinnej oferuje opiekę medyczną nad cała rodziną:

bezpłatnie na podstawie umowy z NFZ w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie:

 • Podstawowej opieki zdrowotnej
  • Porady lekarskie w gabinecie
  • Wizyty domowe
  • Konsultacje telefoniczne
  • Opieka w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego
  • Działania profilaktyczne i prozdrowotne
  • Opieka na dzieckiem zdrowym /szczepienia ochronne, bilanse/
  • Opieka w zakresie medycyny szkolnej
  • Badania laboratoryjne i pracowniane

 

 • rehabilitacji medycznej 
  • porady lekarza specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
  • zabiegi fizjoterapeutyczne w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii,

Odpłatnie poza umową z NFZ w zakresie:

 • Porady lekarza specjalisty – Ginekologa – położnika
 • Porady lekarza specjalisty – Kardiologa
  • Badań kierowców i kandydatów na kierowców
  • Badań profilaktycznych (sanitarno-epidemiologicznych)
  • Badań laboratoryjnych, bakteriologicznych, hormonalnych, cytologicznych
  • Badań USG: brzucha, ginekologiczne i położnicze
  • Echo serca,
  • Holter EKG i ciśnieniowy.

Opiekę lekarska i pielęgniarską pełnią:

 • W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej


Joanna Ryba lekarz specjalista medycyny rodzinnej

 

Anna Rosa lekarz specjalista medycyny rodzinnej

 

Tomasz Korman lekarz specjalista medycyny rodzinnej

 

Piotr Rerutkiewicz lekarz specjalista medycyny rodzinnej

 

Grażyna Leśniak pielęgniarka dyplomowana

 

Barbara Łyszczarz pielęgniarka dyplomowana

 

 Katarzyna Furtak pielęgniarka dyplomowana

 

Jolanta Daciw pielęgniarka dyplomowana

 

  Halina Kurek pielęgniarka dyplomowana

 

Dorota Trzósło  pielęgniarka dyplomowana

 

Iwona Trzósło  pielęgniarka dyplomowana

 

Krystyna Zając położna  dyplomowana

 

Joanna Kaja położna  dyplomowana
 • w zakresie rehabilitacji medycznej:

 

Joanna Nowak lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

 

Maria Stopa magister rehabilitacji medycznej

 

Danuta Rusnak magister rehabilitacji ruchowej

 

 • W zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej:

 

 

Wioletta Korman lekarz specjalista kardiologii
specjalista chorób wewnętrznych

 

 

Dariusz Butryn lekarz specjalista ginekologii i położnictwa

 

Ośrodek Zdrowia w Łapanowie jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00
Pacjenci mogą rejestrować się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie w dniach i godzinach pracy Rejestracji Poradni.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami ambulatoryjną i wyjazdową opiekę lekarską oraz  pielęgniarską w dni powszednie w godzinach 18.00 – 08.00 oraz w sobotę, niedzielę i święta całą dobę, sprawują placówki posiadające stosowne umowy z NFZ na taki rodzaj świadczeń.
Pełen wykaz placówek realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej znajduje się  na stronie internetowej NFZ.

 Najbliższe placówki:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Bochni (Szpital w Bochni) Bochnia, ul. Krakowska 31 – tel. 14 615 33 77
 • Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej OPC z Krakowa Gdów 402 – tel. 12 346 24 05

Pacjent może wybrać dowolne ambulatorium na terenie województwa.
Nie obowiązuje rejonizacja
W razie poważniejszych dolegliwości lub urazu można uzyskać pomoc w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) najbliższego szpitala lub wzywając pogotowie ratunkowe (nr 999 lub 112)

 

 • Gabinet Stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Łapanowie; / Łapanów 186 ; tel. 014 6134241 /

 

 

Marzena Łazarska – Zając lekarz stomatolog – I stopień stomatologii ogólnej

Gabinet realizuje 
•    świadczenia przysługujące ubezpieczonym bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie opieki stomatologicznej
•    realizuje programy profilaktyczne.
•    świadczenia stomatologiczne w zakresie usług ponadstandartowych

Gabinet czynny codziennie w dni powszednie.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce