Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Gmina Łapanów realizuje program Szkolny Klub Sportowy

04.03.2021 - Mirosław Drożdż

Sześć grup ćwiczebnych z gminy Łapanów zakwalifikowało się do projektu Szkolny Klub Sportowy. Małopolski Szkolny Związek Sportowy przekaże na realizację projektu 25 200 zł, Gmina Łapanów deklaruje dofinansowanie w kwocie 1 380 zł jak również udostępnienie obiektów sportowych. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w dwóch edycjach wiosennej 18.01.2021-25.06.2021 i jesiennej 1.09.2021- 14.12.2021, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Obowiązkowe jest przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.
Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Odbywać się będą na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce