Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Harmonogram wywozu odpadów w 2021 roku

22.12.2020 - Mirosław Drożdż

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych 27/28 wrzesień 2021 r.

Dane do przelewu za odbiór odpadów:
Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34
Numer konta bankowego: 33 8591 0007 0120  0370 0026 0244 Krakowski Bank Spółdzielczy
Wpłat można dokonać również u sołtysów oraz w kasie Urzędu Gminy Łapanów.

Terminy płatności:

za styczeń, luty, marzec                        do 20 marca

za kwiecień, maj, czerwiec                     do 20 czerwca

za lipiec, sierpień, wrzesień                    do 20 września

za październik, listopad, grudzień          do 15 grudnia

Opłata ryczałtowa od domków letniskowych w wysokości 150,00 zł za rok płatna w terminie do 15 maja.

Dane do kontaktu w sprawie odpadów:

w sprawie deklaracji                  14 685 37 20    budownictwo@lapanow.pl

w sprawie opłat i zaległości       14 684 85 20    podatki@lapanow.pl

Wysokości opłat wg stanu na dzień 1.01.2021r. wynoszą:

–  22,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość, na której brak jest kompostownika

–  20,00 zł od osoby, gdy na nieruchomości kompostowane są bioodpady.

Odbiór bioodpadów w workach brązowych odbywać się będzie wyłącznie z nieruchomości nieposiadających kompostownika.

P R O S I M Y:

  • Nie rozbijaj opakowań szklanych
  • Wystawiaj tylko pełne zawiązane worki z odpadami
  • Wystawiaj pojemniki, worki przed wejściem na teren nieruchomości
  • W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godziny 6:00.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce