Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

II Sesja Rady Gminy Łapanów

28.05.2024 - Grzegorz Statek

Dnia 24 maja 2024r. o godz. 13:00 w Sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyła się Druga Sesja Rady Gminy Łapanów. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Robert Pietraś. Podczas sesji gościliśmy Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pana Łukasza Krzysztofika, Kierownika Nadzoru Wodnego w Bochni Panią Kingę Warkocz-Pęcak, Wicestarostę Powiatu Bocheńskiego Pana Ryszarda Drożdżaka, Radną Powiatu Bocheńskiego Panią Annę Zdebską-Sroka, a także Radnego Powiatu Bocheńskiego Pana Marka Patalitę. Po przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej  sesji, przewodniczący Komisji Rady złożyli sprawozdania z ich działalności. Następnie radni  podjęli uchwały w sprawach:

1.    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Saarlouis;

2.    zmiany Budżetu Gminy Łapanów na 2024r.;

3.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Łapanów;

4.    udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa małopolskiego;

5.    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Łapanów na lata 2024 – 2030;

6.    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łapanów.

7.    ustalenia regulaminów obiektów zlokalizowanych na terenie ośrodka w Kompleksie sportowo rekreacyjnym „ Zalew” w Łapanowie.

W dalszej części sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym z funkcjonowania ośrodka nad zalewem, informacją na temat ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej, informacją na temat jednostek oświatowych oraz wysokości subwencji oświatowej, oceną zasobów Pomocy Społecznej, a także ze sprawozdaniem z działalności wójta w okresie międzysesyjnym – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

W drugiej części odznaczono Pracowników Urzędu Gminy Łapanów złotymi oraz srebrnymi medalami za długoletnią służbę. Medale zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Małopolskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Pan Łukasz Krzysztofik, Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.  Następnie Wójt Gminy, Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego pogratulowali odznaczonym i wygłosili okolicznościowe przemówienia.

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce