Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja

11.07.2024 - Jarosław Nowojowski

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, mieszkańcy są zobowiązani do utrzymywania zieleni przydomowej w taki sposób, aby drzewa i krzewy nie powodowały szkód osobom trzecim oraz ich mieniu. Należy pamiętać, że odpowiedzialność za pielęgnację zieleni przydrożnej spoczywa nie tylko na zarządcy drogi, ale również na właścicielu nieruchomości prywatnej, szczególnie w przypadku, gdy drzewa i krzewy rosnące na jego posesji mają gałęzie zwisające nad chodnikami i drogami.

Jednym z kluczowych elementów zapewniających utrzymanie drzew i krzewów w dobrym stanie jest regularna i fachowa pielęgnacja, w tym terminowe przycinanie. Oprócz estetyki, bezpieczeństwa i swobody ruchu, niekontrolowany wzrost drzew i krzewów poza granice posesji stanowi istotne zagrożenie dla uczestników ruchu, w tym rowerzystów oraz kierowców pojazdów mechanicznych.

W związku z powyższym, apelujemy do właścicieli nieruchomości przylegających do dróg gminnych o przycięcie gałęzi drzew i krzewów do wysokości 2,5 metra nad skrajnią chodnika oraz do 4,5 metra nad skrajnią drogi. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku oraz §80 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku, dotyczącego przepisów techniczno-budowlanych dróg publicznych.

W przypadku notorycznego niewywiązania się z powyższego obowiązku, Gmina Łapanów podejmie zastępcze zabiegi pielęgnacyjne zieleni oraz działania zmierzające do obciążania kosztami tych zabiegów właściciela posesji, który nie dopełnił spoczywającego na nim obowiązku.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce