Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja dot. numerów kont bankowych

02.01.2020 - Mirosław Drożdż

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wpłat z tytułu:

1.    podatku od nieruchomości,

2.    podatku leśnego,

3.    podatku rolnego,

4.    podatku od środków transportowych,

5.    wpłat z tytułu użytkowania wieczystego,

6.    czynszów

należy dokonywać na wyodrębniony rachunek bankowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym
Nr 06 8591 0007 0120 0370 0026 0245

Wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym Nr 33 8591 0007 0120 0370 0026 0244.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej, opłaty parkingowej, opłat za duplikaty i innych opłat należy dokonywać na rachunek bankowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym Nr 14 8591 0007 0120 0000 0026 0001.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce