Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja dot. prowadzonych działań naprawczych

31.03.2021 - Mirosław Drożdż

Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu stosownie do decyzji nr 34/21  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni niniejszym informuje, że w celu doprowadzenia kwestionowanych  parametrów wody pitnej do wartości określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w wodociągach administrowanych przez GZK w Kobylcu wykonano:

– wielokrotne mycie studni i osadników na Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej,

– płukanie filtrów pospiesznych (1x na dobę) na SUW w Chrostowej,

– płukanie sieci wodociągowej,

– sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń SUW.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce