Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli.

26.01.2023 - Jarosław Nowojowski

Szanowni Państwo,
ostatnie, intensywne opady śniegu spowodowały liczne interwencje Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej z tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania skutków opadów śniegu.

Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków.
Bardzo proszę zatem o możliwie jak najszersze rozpowszechnienie na terenie Państwa gminy lub miasta informacji o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli.

Poniżej przesyłam adres strony internetowej GUNB, który prowadzi do komunikatu zimowego skierowanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzorubudowlanego-
do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3, do wykorzystania w bieżącej działalności.

Z poważaniem
Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Dorota Cabańska

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce