Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

01.02.2022 - Jarosław Nowojowski

Informujemy, że wniosek Gminy Łapanów na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” został zaakceptowany. Głównym celem realizacji przez Gminę Łapanów  projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” będzie podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz modernizacja infrastruktury informatycznej. Wyniku realizacji grantu zostanie zmodernizowana serwerownia Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie, Centrum Obsługi Oświaty oraz Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu. W nowe urządzenia zabezpieczające wewnętrzną sieć zostanie wyposażone dodatkowo Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz Gminna Biblioteka.

Natomiast wymiana i doposażenie niektórych stanowisk roboczych pracowników podniesie  poziom cyberbezpieczeństwa oraz usprawni obsługę naszych petentów.

Dodatkowo w ramach projektu planowane jest przeprowadzenia szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.

 

Projekt Grantowy Cyfrowa Gmina  finansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

 

Przyznana naszej Gminie kwota  Grantu to: 245910,00 zł

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce