Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

09.02.2022 - Mirosław Drożdż

Zamawiający – Urząd Gminy Łapanów, reprezentowana przez p. Małgorzatę Bolak – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, tj. „Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Łapanów w roku 2022 – zajęcia z rehabilitacji fizycznej”, wobec której organem zobowiązanym do pokrycia kosztów jest Gmina Łapanów.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że:

W odpowiedzi na  zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty złożone przez następujące firmy:

1.       Izabela Kwiatkowska, Kierlikówka 85, 32-732 Kamionna

2.       I.P.MED Iwona Pieniążek, ul. Łychów 19/29, 32-700 Bochnia

3.       Fizjoterapia Mobilna „FizjoHome” Małgorzata Poniatowska, 32-740 Łapanów 225

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

Fizjoterapia Mobilna „FizjoHome” Małgorzata Poniatowska
Całkowita cena brutto jednej godziny oferty: 45,00 zł

Wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium cenowego ustalonego za całość usług, tj. wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce