Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Jubileusz 130-lecia OSP Łapanów

08.09.2017 - Agnieszka Wojcieszek
Jubileusz 130-lecia OSP Łapanów

W dniu 2 września 2017 r. jednostka OSP Łapanów obchodziła jubileusz 130-lecia istnienia.

W uroczystości wzięły udział inne jednostki OSP: z Lubomierza, Sobolowa, Tarnawy, Wolicy i Zbydniowa. Mszy św. w intencji strażaków przewodniczył ks. prob. Tadeusz Jarzębak. Po jej zakończeniu, w rytm muzyki przygrywanej przez Strażacką Orkiestrę Dętą z Tarnawy, wszyscy zebrani przeszli na łapanowski rynek, by wziąć udział w uroczystym apelu.

Rozpoczęło go złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości druha Pawła Kaczmarczyka, mł. bryg. Pawłowi Sejmej – Zastępcy Małopolskiego  Komendanta Wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Następnie prezes OSP Łapanów Jan Kulig powitał przybyłych gości oraz przedstawił historię „jubilatki”.
W kolejnej części nastąpiło wręczenie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapanowie Medalu honorowego im. Bolesława Chomicza. Druh Tadeusz Cichoń – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni odczytał uchwałę, po czym wręczył medal na ręce prezesa Jana Kuliga. Następnie miało miejsce odznaczenie zasłużonych strażaków z jednostki OSP Łapanów. Odznaczenia wręczali: druh Tadeusz Cichoń – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, st. bryg. Krzysztof Kokoszka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP  RP w Bochni oraz Robert Roj – Wójt Gminy Łapanów, zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie.

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

 • Adam Kaja
 • Grzegorz Apostoluk
 • Wiesław Sikora
 • Andrzej Grabacki
 • Robert Hojda

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał:

 • Tomasz Pacek
 • Michał Kogut

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

 • Grzegorz Szostak
 • Łukasz Bujak
 • Marcin Dudek
 • Wiesław Węglarz
 • Tomasz Pławecki

Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali:

 • Łukasz Bujak
 • Grzegorz Szostak
 • Bartłomiej Paszkot
 • Tomasz Nowak
 • Małgorzata Stokłosa
 • Aleksandra Tracz
 • Joanna Gądek
 • Dariusz Kępa
 • Maksymilian Grzyb
 • Mateusz Stalmach
 • Michał Dziedzic
 • Marcin Kaja
 • Patryk Nowak
 • Marcin Dudek
 • Grzegorz Młyński
 • Marcin Kaczmarczyk
 • Andrzej Janus

Po odznaczeniach przyszedł czas na podziękowania dla zasłużonych osób, w tym firm i przedsiębiorców. Po nich miały miejsce przemówienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał mł. bryg. Paweł Sejmej – Zastępca Małopolskiego  Komendanta Wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, po nim życzenia jednostce złożył druh Tadeusz Cichoń – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Jako ostatni przemawiał wójt Robert Roj, zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie. Pogratulował strażakom pięknego jubileuszu, podziękował za wielkie zaangażowanie i poświęcenie, wkładane w ratowanie życia i mienia ludzkiego, wreszcie życzył jednostce dalszego pomyślnego rozwoju. Na zakończenie dowódca uroczystości druh  Paweł Kaczmarczyk ponownie złożył meldunek, po czym wyprowadził wszystkie poczty sztandarowe.

Tekst: Mirosław Drożdż
Zdjęcia: Andrzej Grabacki, Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce