Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Kluby otrzymały dofinansowanie z gminy Łapanów

01.09.2020 - Mirosław Drożdż

Wykaz podmiotów, którym udziela się dofinansowania z budżetu Gminy Łapanów, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

1. LKS „PIAST” Łapanów
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – prowadzenie sekcji piłki nożnej kobiet i mężczyzn w Łapanowie – 14 000,00 zł

2. LKS „NAPRZÓD” Sobolów
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych – prowadzenie sekcji piłki nożnej kobiet i mężczyzn – 14 000,00 zł

3. LKS „TARNAVIA” Tarnawa
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych – prowadzenie sekcji piłki nożnej mężczyzn – 10 000,00 zł

4. ULKS „FAJFER 2001”  Łapanów

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – prowadzenie sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży szkolnej  w Łapanowie – 6 000,00 zł

5. LUKS „SOBOLIK” Sobolów
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych  – prowadzenie sekcji tenisa stołowego – 5 000,00 zł

6. LUKS „CICHAWKA” Cichawka
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych  „Aktywnie ze sportem” – 500,00 zł

7. Uczniowski Klub Sportowy  „SOKÓŁ” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zbydniowie
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych  – prowadzenie sekcji piłki nożnej – 500,00 zł

RAZEM: 50 000,00 zł

Szczegóły: https://bip.malopolska.pl/uglapanow,a,1809249,zarzadzenie-nr-2742020-wojta-gminy-lapanow-z-dnia-24082020-r-w-sprawie-ogloszenia-wynikow-otwartego-.html

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce