Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Komunikat z dnia 1 października 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

01.10.2018 - Grzegorz Statek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że znane są pełne wyniki badania próbek wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa pobranych w dniu 27 września 2018r. przez przedstawicieli PPIS w Bochni.

Zgodnie z aneksami do sprawozdań z badań nr LZT/W/1321/N/2018 oraz LZT/W/1322/N/2018 z dnia 28 września 2018r. jakość wody w zakresie parametrów Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC oraz Enterokoków (paciorkowców kałowych) odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. Z 2017r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W załącznikach aneksy do sprawozdań z badań nr LZT/W/1321/N/2018 oraz nr LZT/W/1322/N/2018.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce