Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Komunikat z dnia 28 września 2018r.

28.09.2018 - Jarosław Nowojowski

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w dniu 27 września 2018r. przez przedstawicieli PPIS w Bochni zostały pobrane do badania próby wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa. Woda pobrana została z dwóch punktów poboru tj. Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej oraz Szkoły w Sobolowie.
Na podstawie cząstkowych sprawozdań z niniejszych badań woda w:
Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa
jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów Bakterii grupy coli oraz Escherichia coli.
W zakresie parametrów Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC oraz Enterokoków (paciorkowców kałowych) wyniki badania znane będą w dniu 1 października 2018r.

Dla Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w dalszym ciągu obowiązuje komunikat z dnia 27 września 2018r. dot. braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W załącznikach sprawozdania z badań nr LZT/W/1322/N/2018 oraz nr LZT/W/1321/N/2018

Zalacznik nr 1 Sprawozdanie W1321N

Zalacznik nr 2 Sprawozdanie W1322N

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec
Dokument podpisany elektronicznie

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce