Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Komunikat Starosty Bocheńskiego – świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego

11.05.2021 - Mirosław Drożdż

Starostwo Powiatowe w Bochni  informuje o przywróceniu udzielania nieodpłatnych porad prawnych osobiście  od dnia: 10 maja 2021 r. w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Bochni.

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną  w Punkcie osobiście należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 615 37 92 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bochni.

Udzielanie porad prawnych odbywać się będzie z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji  Głównego Inspektoratu Sanitarnego tj.
– ZAKRYWANIE UST I NOSA
– DEZYNFEKCJA RĄK
– ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI

W pozostałych Punktach na terenie Powiatu Bocheńskiego:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w  Urzędzie Gminy Trzciana

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w  Urzędzie Gminy Żegocina

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w  Urzędzie Gminy Łapanów

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w  Urzędzie Gminy Lipnica Murowana

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej  w  Urzędzie Gminy Drwinia

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej  w  Urzędzie Gminy Rzezawa

zawiesza się osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w okresie do 14 maja br. w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Udzielanie porad za pomocą środków komunikacji na odległość będzie możliwe poprzez telefon  lub email.

Aby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej, należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 615 37 92 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bochni, gdzie uzyska się  informacje co do dalszego sposobu postępowania.

Podstawa prawna art. 28a. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.)

Bochnia  06.05.2021 rok.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce