Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Konferencja naukowa w 80. rocznicę śmierci prof. Jana Z. Włodka – Kraków, 19 lutego 2020

10.02.2020 - Mirosław Drożdż

Fundacja im. Zofii i Jana Włodków oraz Oddział IPN w Krakowie, we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, zapraszają na konferencję naukową pt. „Prof. Jan Zdzisław Włodek (1885-1940). W 80. rocznicę śmierci”.

Obrady poświęcone ziemianinowi, legioniście, dyplomacie, działaczowi społecznemu, wybitnemu uczonemu, będą się toczyć 19 lutego 2020 r. w Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, sala A, II p., al. Mickiewicza 21.

Postać Jana Z. Włodka zostanie przedstawiona w kontekście jego działalności publicznej i dyplomatycznej, osiągnięć naukowych oraz relacji rodzinnych. Do wygłoszenia wystąpień zaproszeni zostali prelegenci z różnych ośrodków, m.in. Uniwersytetu Rolniczego, IPN, Instytutu Studiów Politycznych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Program

9.30-9.50 – otwarcie konferencji

Rafał Slaski (prezes Zarządu Fundacji im. Zofii i Jana Włodków)
dr hab. Filip Musiał, prof. AIK (dyrektor Oddziału IPN w Krakowie)
Część I

9.50-11.10 – prowadzenie dr hab. Marian Wolski, prof. UPJPII, przewodniczący Rady Fundacji im. Zofii i Jana Włodków)

dr Bartłomiej Drzewiecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wykształcenie, patriotyzm i służba publiczna zapisane w genach – pochodzenie rodzinne Jana Z. Włodka
dr Anna Bujko (Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), Życiorys Jana Z. Włodka w optyce jego księgozbioru (lata studenckie)
prof. dr hab. Ryszard Żelichowski (Instytut Studiów Politycznych PAN), Jan Z. Włodek dyplomata
Andrzej Rybicki (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie), Z uniwersyteckiej katedry do Legionów Polskich w towarzystwie fotograficznej kamery
11.10-11.30 – przerwa

Część II
11.30-12.30 – prowadzenie dr Cecylia Kuta (IPN Kraków)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Zając (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Prof. Jan Z. Włodek – naukowiec i rolnik praktyk
dr Marcin Chorązki (IPN Kraków), Jan Z. Włodek – służba w imię ziemiańskiego etosu
dr Anna Czocher (IPN Kraków), „Aktion gegen Universitäts-Professoren” – przedwczesny kres życia prof. Jana Z. Włodka
12.30-13.00 – dyskusja

Wydarzenia towarzyszące
18 lutego 2020 r.

godz. 16.30, dwór rodziny Włodków w Dąbrowicy – złożenie kwiatów pod pomnikiem prof. Jana Z. Włodka
godz. 17.00, kościół parafialny w Niegowici – msza święta w intencji śp. prof. Jana Z. Włodka w 80. rocznicę śmierci i śp. prof. Zofii Albiny Włodek w 2. rocznicę śmierci. Po mszy nastąpi złożenie kwiatów na grobie prof. Włodka na cmentarzu parafialnym w Niegowici

Jan Z. Włodek
Na każdym etapie życia wybierał służbę publiczną. Walczył o odzyskanie niepodległości jako komendant oddziału automobilowego Legionów Polskich. Utrwalał na kliszy fotograficznej walki o Niepodległą, stając się jednym z pierwszych polskich reporterów wojennych. W służbie dyplomatycznej odrodzonej Rzeczpospolitej kierował placówką w Hadze. Jednak nie polityka czy dyplomacja stanowiły jego główną aktywnością, lecz działalność naukowa i społeczna.

Był dziekanem Wydziału Rolniczego UJ i kierownik stacji doświadczalnej UJ w Mydlnikach. Podniesienie poziomu polskiego rolnictwa uważał za warunek stabilizacji ekonomicznej kraju. Był badaczem także Tatr, pionierem ekologii, kładącym nacisk na odpowiedzialne korzystanie z zasobów przyrodniczych. Starał się przekazywać wiedzę nie tylko studentom, prowadził również konsultacje i szkolenia m.in. Małopolskim Towarzystwie Rolniczym.

Padł ofiarą bezwzględnej polityki eliminacji elit polskich. Wraz z innymi krakowskimi akademikami został 6 listopada 1939 r. aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu w Sachsenhausen. Mimo zwolnienia zmarł na skutek wyczerpania 19 lutego 1940 r.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce