Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

22.04.2024 - Grzegorz Statek

Urząd Gminy w Łapanowie przypomina, o kontrolach zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, które są prowadzone systematycznie w gminie. Kontrole polegają na sprawdzaniu posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na podstawie Uchwały nr LII/313/2023 Rady Gminy Łapanów z dnia 9 stycznia 2023r. zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane w sposób systematyczny, nie dopuszczając do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy. Natomiast przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być opróżniane zgodnie z ich instrukcją eksploatacji, z tym że w przypadku braku posiadania przez właściciela nieruchomości instrukcji eksploatacji, nie rzadziej niż raz na rok.

Wójt ma obowiązek skontrolować każdą nieruchomość raz na dwa lata. Jeżeli kontrola wykaże, że właściciel nieruchomości nie zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych gmina jest zobowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na koszt właściciela. Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce