Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łapanów

23.02.2023 - Grzegorz Statek

Wójt Gminy Łapanów przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o kontrolach prowadzonych z urzędu.

Na wezwanie mieszkańcy są zobowiązani dostarczyć:

– umowę na wywóz nieczystości ciekłych i osadów ściekowych z podmiotem uprawnionym, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych,

– dowody uiszczania opłat za ww. usługi.

Zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane w sposób systematyczny, nie dopuszczając do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków winny być opróżniane zgodnie z ich instrukcją eksploatacji, nie rzadziej niż 1 raz na rok.

W przypadku nie dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy, kontrola będzie przeprowadzona na terenie nieruchomości.

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce