Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Kultura i Sport

KULTURA

Bardzo ważnym elementem definiującym gminę jest kultura. W ramach jej krzewienia funkcjonuje Centrum Kultury Gminy Łapanów, które swoją siedzibę ma w Łapanowie a w jego skład wchodzą: Dom Kultury Tarnawa, Dom Kultury Sobolów i Dom Kultury Łapanów. Przy domach kultury działa szereg zespołów, które skupiają dzieci, młodzież i dorosłych z terenu gminy a także umożliwiają im poszerzanie własnych umiejętności, rozwijanie talentów, pasji a także organizują im pożyteczne spędzanie czasu wolnego. Są to grupy teatralne, kabarety, zespoły wokalne, taneczne, kółka fotograficzne, plastyczne, kluby seniora. W Centrum Kultury działa także Centrum Kształcenia Komputerowego, które daje szerokie możliwości zdobywania wiedzy on-line dla wszystkich grup wiekowych. Powstanie takiego centrum ma szczególnie cenne znaczenie dla mieszkańców terenów wiejskich, gdzie dostęp do tego typu kształcenia na wsiach jest szczególnie ograniczony. Centrum Kształcenia Komputerowego posiada sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, a także bogato wyposażoną multimedialną bibliotekę a także szereg multimedialnych programów edukacyjnych.

Gminne Centrum wspólnie z domami kultury jest organizatorem wielu imprez kulturalno – rozrywkowych, z których do największej należy Święto Gminy Łapanów organizowane corocznie. Ponadto Centrum Kultury współorganizuje także przedstawienia z okazji świąt patriotycznych, spotkania opłatkowe, jasełka, koncerty kolęd, konkursy palm wielkanocnych, Dzień Matki, Dzień Dziecka, dożynki, rodzinne pikniki i wiele innych.

SPORT

Sport to jedna z wielu dziedzin ludzkiego życia będąca bez wątpienia nośnikiem wielu wartości. Jego uprawianie w każdym przypadku korzystnie wpływa na styl życia każdego z nas, a przede wszystkim na nasze zdrowie. Biorąc pod uwagę te ważne wartości gmina Łapanów czynnie wspiera różne inicjatywy sportowe. .

Na terenie gminy obecnie działają:
3 ludowe kluby sportowe:

  • LKS „Piast” Łapanów,
  • LKS „Naprzód” Sobolów,
  • LKS „Tarnawia” Tarnawa, –

3 ludowe uczniowskie kluby sportowe:

  • LUKS „Sobolik” Sobolów,
  • LUKS „Cichawka” Cichawka,
  • ULKS „Fajfer 2001” Łapanów,

oraz Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zbydniowie.

Kluby te posiadają sekcje: piłki nożnej mężczyzn, piłki nożnej kobiet, lekkoatletyczną, tenisa stołowego a także siatkówki. Kluby te mogą poszczycić się ogromnymi osiągnięciami sportowymi na skalę krajową a nawet międzynarodową.

Ponadto w ścisłej współpracy szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminą prężnie rozwija się także sport szkolny. Rokrocznie opracowywany jest kalendarz imprez sportowych, gdzie dzieci i młodzież biorą udział w eliminacjach gminnych a potem startują w zawodach powiatowych bądź wojewódzkich. Dyscypliny w jakich walczą zawodnicy to: lekkoatletyka, piłka nożna, siatkowa, ręczna, zawody pływackie, tenis stołowy, koszykówka, szachy. W stały kalendarz weszły także dodatkowe zajęcia, które organizuje gmina i na które pozyskuje środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego a także z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Są to programy „Jeżdżę z głową”, „Już pływam” i „Umiem pływać”. W pierwszym dzieci doskonalą swoje umiejętności w jeździe na nartach w okresie zimowym, w drugim, w okresie letnim uczą się pływać i bezpiecznie korzystać z wody.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce