Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Biblioteki

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAPANOWIE ORAZ FILII

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie z s. Kobylec 64

32 – 740 Łapanów
tel. 14 685-34- 60

mail: biblioteka@lapanow.pl

 

1. Rys historyczny

Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie, powołana Uchwałą Rady Gminy w 1948 roku; z trzema filiami w  miejscowościach Grabie, Sobolów i Tarnawa.

Z informacji uzyskanych od najstarszych mieszkańców Łapanowa oraz z Kartoteki środowiskowej wynika, że przed II wojną światową funkcjonowała w tej miejscowości prywatna biblioteka, nosząca imię wielkiego pisarza, laureata Literackiej Nagrody Nobla –  Henryka Sienkiewicza. Mieściła się ona w budynku starej organistówki. Założył ją Jan Kaczmarczyk. Państwowa biblioteka powstała zaraz po wyzwoleniu. Mieściła się w budynku prywatnym u Jana Grzywacza, a później w budynku, w którym był posterunek Milicji Obywatelskiej. Prowadziła ją wtedy nauczycielka Władysława Stachoń. W latach 1955 – 1971 kierownikiem łapanowskiej książnicy była Maria Paszkot /z domu Jeleń/, a  biblioteka znajdowała się w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej.

Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej datowany jest na 5 października 1955 roku. Warto wspomnieć, że  w 1955 r. biblioteka miała punkty biblioteczne w każdej wsi.

Z budynku Gromadzkiej Rady Narodowej biblioteka  znów została przeniesiona
do prywatnego domu, należącego do Marii Zając, gdzie funkcjonowała do roku 1984. Funkcję kierownika placówki pełniła wtedy Joanna Chwalibogowska.

Kolejna zmiana lokalizacji nastąpiła w 1984 roku, kiedy to zbiory biblioteczne przeniesiono do dwóch pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łapanowie. Bibliotekę wyposażono wtedy w nowoczesny sprzęt. Dynamicznie też powiększały się zbiory biblioteczne. Mieszkańcy gminy żywo interesowali się książką. Przez krótki czas funkcję kierownika biblioteki pełniła Maria Cisak. Po remoncie budynku, w sierpniu 2009 roku, na potrzeby biblioteki przeznaczono całe lewe skrzydło obiektu, czyli trzy duże pomieszczenia. Przez  26 lat funkcję dyrektora łapanowskiej książnicy pełniła Anna Bukowiec, która w 2012 roku odeszła na zasłużoną emeryturę.  Po jej odejściu stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapanowie powierzono Teresie Szewczyk. Pod koniec roku  2019, z chwilą odejścia na emeryturę dotychczasowego dyrektora, nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym – od tej pory dyrektorem GBP w Łapanowie jest Janina Zając.

Wyjątkowo trudny dla biblioteki okazał się rok 2020, gdyż szalejąca od marca pandemia SARS-CoV-2 utrudniła normalne funkcjonowanie placówki, a dodatkowo 21 czerwca w efekcie intensywnych opadów deszczu doszło do katastrofalnej w skutkach  powodzi w Łapanowie. Woda przelała się przez wał przeciwpowodziowy i zalała nie tylko rynek i okoliczne budynki, ale także wdarła się do budynku Centrum Kultury Gminy Łapanów. Piwnice, znajdujące się pod  częścią biblioteczną budynku, zostały zalane. Częściowo pod wodą znalazły się również schody wejściowe do GBP oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Na szczęście woda nie zalała pomieszczeń bibliotecznych, jednak konieczny był remont całego budynku. Stąd też władze gminy podjęły decyzję o natychmiastowym przeniesieniu zbiorów bibliotecznych i całego wyposażenia biblioteki
do Szkoły Podstawowej w Łapanowie. Od 1 lipca aż do 26 lutego 2021 roku biblioteka działała właśnie w wymienionym wyżej  lokalu tymczasowym. W tym czasie trwał remont pomieszczeń, przeznaczonych na potrzeby biblioteki, gdyż jeszcze latem zapadła decyzja o tym, że instytucja ta nie wróci już do poprzedniej lokalizacji – Łapanów 10. Na bibliotekę zostały przeznaczone pomieszczenia, w których przed laty funkcjonował komisariat  policji. Stąd potrzeba było czasu na ich dostosowanie do potrzeb biblioteki.

Ostatecznie 1 marca 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie powitała stałych i wiernych czytelników w nowych progach. Nasza nowa lokalizacja to budynek Kobylec 64 obok Gminnego Zakładu Komunalnego (niedaleko placu targowego ),  przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą powiatową w kierunku Kobylca.

2.      Działalność biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie wraz z filiami, oprócz typowej działalności merytorycznej, prowadzi także inne formy pracy. Zaliczyć do nich należy: spotkania autorskie, prelekcje, lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne i czytelnicze, okolicznościowe wystawki oraz usługę książka na telefon. Od 2014 roku bierze udział w akcji Narodowe Czytanie, angażując w nią czytelników oraz mieszkańców gminy. Z roku na rok powiększają się zbiory biblioteczne. Każdy czytelnik, odwiedzający bibliotekę, znajdzie dla siebie odpowiednią i ciekawą lekturę. W zbiorach biblioteki są: nowości wydawnicze, duży wybór literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży i dzieci, bogaty księgozbiór podręczny, wyposażony w wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, informatory, literaturę popularnonaukową, książki o tematyce regionalnej oraz pokaźną ilość lektur.

Z księgozbiorów, zgromadzonych w bibliotece i jej filiach, korzystają czytelnicy dorośli,  dzieci i młodzież ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Łapanów, a także wczasowicze oraz mieszkańcy gmin ościennych. Biblioteka stara się sprostać oczekiwaniom czytelników, udostępniając także swoje zbiory prezencyjnie w czytelni. Oferuje im również  możliwość skorzystania z komputerów z dostępem do Internetu.

W 2016 roku biblioteka zakupiła program komputerowy MAK+ i rozpoczęła jego wdrażanie. Od tego momentu jest tworzony elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych. Do 2020 r. do MAK + został wprowadzony  cały  księgozbiór główny GBP w Łapanowie i jej filii.

3. Godziny pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapanowie i jej filii

W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) biblioteka w soboty nieczynna.

Powrót
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Narodowe Siły RezerwoweNarodowe Siły Rezerwowe
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021