Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie

1. Rys historyczny

Obecnie na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie, powołana Uchwałą Rady Gminy w 1948 roku; z trzema filiami w miejscowościach: Grabie, Sobolów i Tarnawa.

Z informacji uzyskanych od najstarszych mieszkańców Łapanowa oraz z Kartoteki środowiskowej, znajdującej się w bibliotece,  wynika, że przed II wojną światową funkcjonowała w tej miejscowości prywatna biblioteka, nosząca imię wielkiego pisarza, laureata Literackiej Nagrody Nobla – Henryka Sienkiewicza. Mieściła się ona w budynku starej „Organistówki”. Bibliotekę założył Jan Kaczmarczyk. Państwowa biblioteka powstała zaraz po wyzwoleniu. Mieściła się w budynku prywatnym u Jana Grzywacza, a później została przeniesiona do budynku gminnego, w którym znajdował się też posterunek Milicji Obywatelskiej. Bibliotekę prowadziła nauczycielka Władysława Stachoń. W latach 1955 – 1971 kierownikiem łapanowskiej książnicy była Maria Paszkot /z domu Jeleń/. Prowadziła placówkę przez 16 lat. W 1957 roku biblioteka została przeniesiona do budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Niewątpliwie, zasługą Marii Paszkot było to, że powstała sieć punktów bibliotecznych na terenie gminy Łapanów. Było ich 14. W następujących wsiach: w Wieruszycach, w Woli Wieruszyckiej, w Brzezowej, w Kępanowie, w Lubomierzu, w Buczynie, w Chrostowej, w Zbydniowie, dwa w Ubrzeży, dwa w Wolicy, dwa w Kobylcu. Sprzyjało to propagowaniu czytelnictwa i jego rozwojowi na terenie całej gminy.

Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej księgozbioru datowany jest na 5 października 1955 roku.

Z budynku Gromadzkiej Rady Narodowej biblioteka  ponownie została przeniesiona. Tym razem do prywatnego domu, należącego do Marii Zając. W tej lokalizacji funkcjonowała do roku 1984. Funkcję kierownika placówki w owym czasie, przez 14 lat,  pełniła  Joanna Chwalibogowska.

Kolejna zmiana lokalizacji nastąpiła w 1984 roku, kiedy to zbiory biblioteczne przeniesiono do dwóch pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łapanowie. Równocześnie ze zmianą lokalizacji, nastąpiła zmiana kierownika biblioteki, którym w latach 1984 – 1988 była Maria Cisak.

Na kartach historii biblioteki szczególnie zapisała się Anna Bukowiec jako jej wieloletni kierownik w latach 1986 – 2012. Bibliotekę doposażono w nowoczesny sprzęt. Dynamicznie też powiększały się zbiory biblioteczne. Mieszkańcy gminy żywo interesowali się książką.

Po remoncie budynku, w sierpniu 2009 roku, na potrzeby biblioteki przeznaczono całe lewe skrzydło obiektu, czyli trzy duże pomieszczenia,będące wcześniej mieszkaniem służbowym. Po 26 latach,  w 2012 roku, Anna Bukowiec odeszła na zasłużoną emeryturę. Stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapanowie powierzono Teresie Szewczyk. Pod koniec roku 2019, z chwilą odejścia na emeryturę dotychczasowego dyrektora, nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym i od tej pory dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapanowie jest Janina Zając.

Wyjątkowo trudny dla biblioteki okazał się rok 2020, gdyż szalejąca od marca pandemia SARS-CoV-2 utrudniła normalne funkcjonowanie placówki, a dodatkowo 21 czerwca, w efekcie intensywnych opadów deszczu, doszło do katastrofalnej w skutkach powodzi w gminie Łapanów i w samym Łapanowie. Woda przelała się przez wał przeciwpowodziowy i zalała nie tylko rynek i okoliczne budynki, ale także wdarła się do budynku Centrum Kultury Gminy Łapanów. Piwnice, znajdujące się pod częścią biblioteczną budynku, zostały zalane. Częściowo pod wodą znalazły się również schody wejściowe do GBP oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Na szczęście woda nie zalała pomieszczeń bibliotecznych i nie zniszczyła księgozbioru. Mimo to władze gminy podjęły decyzję o natychmiastowym przeniesieniu zbiorów bibliotecznych i całego wyposażenia biblioteki w miejsce tymczasowe, a pomieszczenia biblioteki przeznaczono na inną działalność.  Od 1 lipca 2020 r. aż do 26 lutego 2021 roku biblioteka działała na korytarzu Szkoły Podstawowej w Łapanowie. W międzyczasie podjęto decyzję o zmianie lokalizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapanowie i rozpoczął się remont pomieszczeń, przeznaczonych na potrzeby placówki, w których przed laty funkcjonował komisariat policji. Stąd potrzeba było czasu na ich dostosowanie do potrzeb nowej instytucji jaką jest biblioteka.

Ostatecznie 1 marca 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie powitała stałych i wiernych czytelników w nowych progach. Nasza obecna lokalizacja to Kobylec 64 obok Gminnego Zakładu Komunalnego, niedaleko placu targowego, przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą powiatową w kierunku Kobylca. Oficjalna nazwa to: Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie z siedzibą w Kobylcu.

Na przestrzeni lat zmieniały się nie tylko warunki funkcjonowania, lokalizacja, ale także nazwa biblioteki. Początkowo Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie, potem Gromadzka Biblioteka Publiczna w Łapanowie, by ostatecznie w 1974 roku powrócić do pierwotnej nazwy,  która pozostała do obecnych czasów.

2. Działalność biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie wraz z filiami, oprócz typowej działalności merytorycznej, prowadzi także inne formy pracy. Zaliczyć do nich należy między innymi: spotkania autorskie, prelekcje, lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne i czytelnicze, okolicznościowe wystawki oraz usługę książka na telefon. Od 2014 roku bierze udział w akcji Narodowe Czytanie, angażując w nią czytelników oraz mieszkańców gminy. Z roku na rok powiększają się zbiory biblioteczne. Każdy czytelnik, odwiedzający bibliotekę, znajdzie dla siebie odpowiednią i ciekawą lekturę. W zbiorach biblioteki są: nowości wydawnicze, duży wybór literatury pięknej polskiej i obcej dla dorosłych, młodzieży i dzieci, bogaty księgozbiór podręczny, wyposażony w wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, informatory, literaturę popularnonaukową, książki o tematyce regionalnej oraz pokaźną ilość lektur.

Z księgozbiorów, zgromadzonych w bibliotece i jej filiach, korzystają czytelnicy dorośli, dzieci i młodzież ze szkół, znajdujących się na terenie Gminy Łapanów, a także wczasowicze oraz mieszkańcy gmin ościennych. Biblioteka stara się sprostać oczekiwaniom czytelników, udostępniając także swoje zbiory prezencyjnie w czytelni. Oferuje im również  możliwość skorzystania z komputerów z dostępem do Internetu.

W 2016 roku biblioteka zakupiła program komputerowy MAK+ i rozpoczęła jego wdrażanie. Od tego momentu jest tworzony elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych. Do 2020 r. do MAK + został wprowadzony cały księgozbiór główny GBP w Łapanowie i jej filii.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom siedem dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do niedzieli.

Godziny pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapanowie i jej filii


Gminna Biblioteka Publiczna

Filia w Grabiu

 

1.      Sieć biblioteczna

Filia w Grabiu została założona jako punkt biblioteczny w roku 1947. Przekształcenie punktu w bibliotekę i jej otwarcie nastąpiło w dniu 22 grudnia 1966 roku. Nadano jej nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Grabiu.

Zmiany lokalowe

W latach 1966 – 1974 biblioteka mieściła się w Domu Ludowym. Powierzchnia lokalu wynosiła 15 m 2. Lokal mieścił się na poddaszu, był ogrzewany piecem kaflowym. Warunki pracy można określić jako ciężkie, ponieważ węgiel trzeba było nosić po bardzo wysokich schodach bez poręczy. Nie było wody ani toalety, więc korzystano z urządzeń sanitarnych w pobliskich gospodarstwach. Od roku 1974 do 1979 lokal biblioteczny mieścił się u państwa Judków pod numerem 113. Powierzchnia biblioteki to 25 m2. W 1979 r. bibliotekę przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Grabiu. Zajmowała 50 m2. Było dużo miejsca i bardzo dobre warunki pracy. Jednak po rozwiązaniu zbiorczej szkoły podstawowej w Łapanowie, bibliotekę umiejscowiono w jednym pomieszczeniu o powierzchni 20 m2. Do biblioteki wchodziło się przez pokój nauczycielski, co było niekomfortową sytuacją zarówno dla nauczycieli, jak i dla czytelników. Biblioteka w szkole była do 1984 r. Od sierpnia tegoż roku została przeniesiona do domu prywatnego u państwa Władysława i Kazimiery Patalita pod numerem 117. Powierzchnia  biblioteki 28 m2: 2 pomieszczenia z osobnym wejściem, centralnym ogrzewaniem i toaletą.  W tym lokalu była do 2014. Później została przeniesiona na piętro w budynku świetlicy wiejskiej pod adresem Grabie 25. Powierzchnia lokalu to 42 m2. Do dyspozycji są dwa pomieszczenia na księgozbiór oraz toaleta.

 

Punkty biblioteczne

Biblioteka Publiczna w Grabiu miała dwa punkty biblioteczne we wsiach:

– Kępanów  – działał w latach 1967 – 1992,

– Lubomierz – działał w latach 1967 – 1991.

Wymienione punkty mieściły się w prywatnych domach, a książki wypożyczali właściciele budynków.

2.      Personel

•         Od  1966 do 1979 roku – Maria Dziedzic prowadziła bibliotekę.

•         Od 1979 do 1984 r. –  Genowefa Bogacz

•         Od 1984 do 2019 r.  – Kazimiera Patalita

 

3.      Księgozbiór

Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, literaturę piękną polską i zagraniczną, bogaty księgozbiór dla dzieci, lektury, książki popularnonaukowe z różnych dziedzin, pamiętniki, biografie, książki oparte na faktach, reportaże. Cały księgozbiór został wprowadzony do programu bibliotecznego MAK +. Można za pośrednictwem strony szukamksiazki.pl sprawdzić ofertę tej biblioteki.


Gminna Biblioteka Publiczna

Filia w Tarnawie

 

1.  Sieć biblioteczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawie rozpoczęła swą działalność w październiku 1962 roku. Początkowo jej siedzibą stał się niewielki domek zwany „Leśniczówką”. Biblioteka zajmowała w nim jeden pokoik o powierzchni 16 m2, ogrzewany piecem kaflowym. W 1974 roku, ze względu na zły stan techniczny budynku,   bibliotekę przeniesiono do prywatnego domu, którego właścicielem był Janusz Kruczek. Tam zajmowała ona jedno pomieszczenie o powierzchni 22 m2. W sierpniu 1984 roku biblioteka ponownie zmieniła swą lokalizację. Tym razem zbiory przeniesiono do domu Stanisława Romana, gdzie biblioteka miała do dyspozycji dwa pomieszczenia o powierzchni 40 m2, ogrzewane centralnym ogrzewaniem.

 

Punkty biblioteczne

W latach 1964 – 1991 w Zbydniowie działał punkt biblioteczny, prowadzony początkowo przez Adama Hejmo, a potem przez Helenę Pastusiak. Nadzór nad jego działalnością sprawowała biblioteka w Tarnawie. Po jego rozwiązaniu zmniejszono czas pracy biblioteki do połowy etatu.

2. Personel

•         Od  1962 do 1963 roku –  Genowefa Dudkiewicz

•         Od  1963 do 1965 roku –  Anna Mikurda

•         Od  1965 do 1991 roku –  Stanisław Włodarczyk

•         Od 1991 do chwili obecnej – Jolanta Kaczmarczyk

 

3. Księgozbiór

Zaczątek biblioteki stanowiły książki otrzymane z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bochni. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, literaturę piękną polską i zagraniczną, książki dla dzieci i młodzieży, lektury, książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, pamiętniki, biografie, książki oparte na faktach, reportaże. Cały księgozbiór został wprowadzony do programu bibliotecznego MAK +. Można za pośrednictwem strony szukamksiazki.pl sprawdzić ofertę tej biblioteki.


Gminna Biblioteka Publiczna

Filia w Sobolowie

 

1.  Sieć biblioteczna

Dnia 16.01.1946 roku powstał punkt biblioteczny przy  bibliotece szkolnej w Sobolowie. Biblioteka o charakterze publicznym zaczęła funkcjonować w marcu 1961 roku jako Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolowie. Biblioteka od początku istnienia funkcjonowała w wymiarze 1/2 etatu. Posiadała wypożyczalnię i czytelnię.

 

Punkty biblioteczne

Biblioteka w Sobolowie nadzorowała pracę czterech punktów bibliotecznych, zlokalizowanych w miejscowościach: Kamyk, Buczyna, Chrostowa, Grabina, które działały do 1991 roku.

 

Zmiany lokalowe

Biblioteka zmieniała swoją siedzibę dwukrotnie. Jednak te zmiany następowały w obrębie jednego budynku – Domu Kultury w Sobolowie. Początkowo biblioteka zajmowała lokal
2-pokojowy o powierzchni 50 m2, usytuowany na parterze, obecnie zaś jest na piętrze i dysponuje mniejszym pomieszczeniem o powierzchni 35 m2.

2. Personel

•         Od  1946 do 1979 roku –  Leopoldyna Głuś

•         Od 1979 do 1982 roku – Teresa Sechman

•         Od 1982 do 2008 roku –  Krystyna Trybuła

•         Od 2008 do chwili obecnej –  Beata Kluba

 

3. Księgozbiór

Zaczątek biblioteki stanowiły książki otrzymane z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bochni. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, beletrystykę, literaturę  dla dzieci i młodzieży,  lektury, książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, pamiętniki, biografie, książki oparte na faktach, reportaże. Cały księgozbiór został wprowadzony do programu bibliotecznego MAK +. Można za pośrednictwem strony szukamksiazki.pl sprawdzić ofertę tej biblioteki.

 

 

 

 

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce