Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla

14.11.2022 - Grzegorz Statek

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Łapanów informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na zakup preferencyjny węgla kamiennego.

Wnioski mogą składać mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Gospodarstwo domowe może zakupić 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 roku oraz kolejne 1,5 tony węgla od 1 stycznia 2023 roku, przy czym wnioski będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2023 roku – pod warunkiem, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości 1,5 tony ( do 31 grudnia 2022) oraz 1,5 tony (od 1 stycznia 2023).

Jedno gospodarstwo domowe może złożyć tylko jeden wniosek o zakup preferencyjny.

Mieszkańcy, którzy już zgłosili wstępne zapotrzebowanie na zakup węgla do Urzędu Gminu, proszeni są o złożenie wniosku pisemnego zgodnie z formularzem poniżej.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się w Urzędzie Gminy Łapanów (pokój nr 16)  w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Procedura zakupu węgla:

1. Złożenie wniosku do Urzędu Gminy.

2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Gminy.

3. Informacja telefoniczna do wnioskodawcy z Urzędu, o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu węgla oraz informacja o konieczności uiszczenia opłaty na konto Gminy Łapanów.
Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Łapanów lub przelewem na konto bankowe:

14 8591 0007 0120 0000 0026 0001. Przy dokonywaniu wpłaty lub przelewu w tytule należy wpisać: „Węgiel – imię i nazwisko, adres gospodarstwa domowego „
Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu.

4. Zapłata za węgiel przez wnioskodawcę na konto bankowe Gminy Łapanów.

5. Ponowny kontakt telefoniczny z Urzędu, w sprawie szczegółów dotyczących odbioru węgla.

Prosimy aby wnioski składać w terminie do 16 grudnia 2022 w związku  z koniecznością ich rozpatrzenia do końca bieżącego roku.

Realizacja Państwa wniosków będzie uzależniona od dostępności węgla. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu. Jednocześnie informujemy, że węgiel będzie opatrzony aktualnym certyfikatem jakości potwierdzającym parametry jakościowe paliwa stałego, jednakże Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jego jakość i nie ma wpływu na źródło jego pochodzenia.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce