Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

15.01.2021 - Mirosław Drożdż

Wójt Gminy Łapanów działając na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.) ogłasza pierwszy PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI.

I. Położenie – obręb ewidencyjny Grabie gm. Łapanów, nr dz. 60/2 o powierzchni 0,1499 ha – grunt niezabudowany,
Stan prawny KW – TR1O/00064398/4 (bez obciążeń),
Przeznaczenie w planie zagospodarowania – tereny mieszkalno-usługowe,
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 44 220,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia złote 00/100),
Forma zbycia – nieograniczony przetarg ustny.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 luty 2021 r. (czwartek) o godzinie 10.00 – w pokoju nr 18 (sala narad) – Urząd Gminy Łapanów.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.
Wymagane wadium w wysokości: 2 500,00 zł, (dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

II. Położenie – obręb ewidencyjny Grabie gm. Łapanów, nr dz. 60/3 o powierzchni 0,1500 ha – grunt niezabudowany,
Stan prawny KW – TR1O/00064398/4 (bez obciążeń),
Przeznaczenie w planie zagospodarowania– tereny mieszkalno-usługowe,
Cena wywoławcza nieruchomości – 44 250,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),
Forma zbywania – nieograniczony przetarg ustny.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 luty 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00 – w pokoju nr 18 (sala narad) – Urząd Gminy Łapanów.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.
Wymagane wadium w wysokości: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

 

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce