Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

OGŁOSZENIE dotyczące usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

30.09.2019 - Grzegorz Statek

Urząd Gminy Łapanów informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ przeprowadzona zostanie inwentaryzacja  ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza czy gmina Łapanów spełnia wymogi oraz kryteria narzucone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do rolników z terenu gminy Łapanów, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bagi,

o wypełnienie załączonego formularza do dnia 21 października 2019 r.
Formularz należy złożyć osobiście do Urzędu Gminy Łapanów (pok. nr 5) bądź wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 lub pocztą e-mailową na adres: ug@lapanow.pl 
Formularz można pobrać ze strony internetowej: www.lapanow.pl
– zakładka aktualności, a także w Urzędzie Gminy Łapanów, pokój nr 2 oraz u Sołtysów.

Szczegółowe informację można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Łapanów w Referacie Rolnictwa, Turystyki i Promocji Gminy (tel. 14 684-85-12)

UWAGA! NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO INFORMACJĄ
O POSIADANEJ ILOŚCI WYROBÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY ŁAPANÓW.

 Wójt Gminy
/Andrzej Śliwa/

Formularz informacyjny:  Pobierz

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Narodowe Siły RezerwoweNarodowe Siły Rezerwowe
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021