Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Oświadczenie Samorządu Gminy Łapanów

18.11.2020 - Mirosław Drożdż

                         Łapanów, dnia 17.11.2020r.

 

Oświadczenie Samorządu Gminy Łapanów

 

Działając w imieniu mieszkańców Gminy Łapanów pragniemy zaapelować do Wód Polskich o kontynuowanie rozpoczętych prac inwestycyjnych na terenie naszej gminy po zniszczeniach, które miały miejsce na rzekach Tarnawka, Pluskawka i Stradomka podczas powodzi w dniu 21 czerwca 2020 r.

Tego feralnego dnia Gminę Łapanów nawiedziła najtragiczniejsza w odnotowanej historii Gminy powódź, w wyniku której wody rzek Stradomki oraz Tarnawki, a także pobliskich potoków zalały dziesiątki budynków na terenie całej Gminy pozbawiając szeregu mieszkańców dorobku całego ich życia. Wskazana powódź spowodowała niespotykane zniszczenia na terenie Gminy i wywołała traumę u dziesiątków osób. Wiele miejscowości naszej Gminy, w tym Łapanów, Grabie, Kępanów, Boczów, Ubrzeż, Brzezowa, Tarnawa oraz Wieruszce, Wola Wieruszycka, Kamyk, Sobolów i Chrostowa zostały zalane i przejściowo odcięte od świata, zaś większej tragedii udało się uniknąć wyłącznie dzięki solidarności międzyludzkiej wykazanej przez mieszkańców Gminy oraz sprawnej akcji ratunkowej przeprowadzonej przez straż pożarną z terenu całego Powiatu Bocheńskiego.

Filmy z zalanego Łapanowa obiegły całą Polskę, zaś relacja z akcji przeciwpowodziowej była transmitowana w wielu ogólnopolskich mediach. Rozmiar kataklizmu nie był wówczas jeszcze widoczny bowiem gro terenów znajdowało się pod wodą uniemożliwiając realne podsumowania. Wstępne szacunki dokonane przez mieszkańców oraz stosowne instytucje publiczne wykazują, że należy liczyć się ze szkodami w wysokości dziesiątek milionów złotych.

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Gminy Łapanów, Wody Polskie realizują prace zabezpieczające ludność i infrastrukturę na wypadek przejścia kolejnych wód powodziowych.

Z tego też względu Samorząd i mieszkańcy Gminy Łapanów wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań organizacji i osób próbujących zablokować inwestycje Wód Polskich realizowane na naszym terenie. Dla nas bezpieczeństwo mieszkańców i ich dobytek jest najważniejsze.

Nie pozwolimy, aby prace zostały wstrzymane, co mogłoby zagrozić utratą zdrowia i majątku mieszkańców.

Z uwagi na górski charakter rzeki Stradomki oraz rzeki Tarnawki, a także aktualny fatalny stan techniczny infrastruktury rzecznej na tych ciekach stan wody na wskazanych rzekach potrafi się wielokrotnie zwiększyć na przestrzeni zaledwie kilku godzin. W Gminie odnotowano liczne zmiany przebiegu koryta obu rzek oraz oberwania ich brzegów. Omawiana sytuacja przyczynia się do wzrostu narażenia Gminy na dalsze powodzie, które mogą być jeszcze gorsze w skutkach niż powódź z 21 czerwca 2020 r.

Mając na względzie powyższe okoliczności, w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Łapanów pragniemy podziękować Wodom Polskim za interwencję ws. zabezpieczenia środków i prowadzonych obecnie prac na terenie gminy Łapanów, które realnie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa  Naszej gminy.

Z wyrazami szacunku,

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów Celina  Jacewicz

Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa

 

 

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce