Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Pielgrzymka SPKK po miejscach upamiętnienia kapelanów katyńskich: Radom, Katowice, Kraków-Podgórze, Wieliczka, Łapanów, Limanowa-Rozdziele, Kalwaria Pacławska (9-11.06.2023)

21.06.2023 - Grzegorz Statek

Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich przy współudziale Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego w dniach 9-11 czerwca 2023 r. upamiętniło kapelanów katyńskich poprzez oddanie im hołdu w wybranych miejscach naszego kraju.W tym roku, tj. 2023, pielgrzymi modlili się przy tablicach w kościele garnizonowym w Radomiu, w kościele garnizonowym w Katowicach, w sanktuarium św. Józefa w Krakowie-Podgórzu, w klasztorze oo. franciszkanów w Wieliczce oraz w kościele parafialnym w Łapanowie. Ponadto przeszli odcinek Beskidzkiej Drogi Jakubowej od Limanowej do Rozdziela. Swoje pielgrzymowanie zakończyli w Kalwarii Pacławskiej udziałem we Mszy św. z poświęceniem tablic kapelanów katyńskich przeznaczonych do dwóch kościołów w Stanach Zjednoczonych oraz oddaniem hołdu pomordowanym duchownym wojskowym w Alei Pamięci Dębów Kapelanów Katyńskich.

Pielgrzymka rozpoczęła się 9 czerwca 2023 r. przy katedrze polowej w Warszawie. Po modlitwie o szczęśliwy przebieg pielgrzymowania uczestnicy wyjechali do kościoła garnizonowego w Radomiu. Przy świątyni zostali powitani przez dyrektora Pawła Dychta z Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON oraz ks. mjr. Łukasza Józefa Hubacza proboszcza parafii wojskowej, którzy przedstawili historię świątyni oraz dzieje duszpasterstwa wojskowego na tym terenie. Przy tablicy upamiętniającej kapelanów katyńskich związanych z Ziemią Radomską: ks. ppłk. Edwarda Chomy i ks. mjr. Józefa Mikuczewskiego, ks. mjr Hubacz odmówił modlitwę i z honorami wojskowymi złożono wiązankę kwiatów oraz znicze. Wspomniano, że tablica została odsłonięta i poświęcona przez biskupa radomskiego Marka Solarczyka 8 maja 2021 r. Uroczystość odbyła się z udziałem pocztu sztandarowego oraz posterunku honorowego. Pielgrzymi pomodlili się przy Grobie Nieznanego Żołnierza umiejscowionego przed świątynią garnizonową oraz w kościele dolnym, w którym został upamiętniony błogosławiony ks. mjr Bolesław Strzelecki, kapelan wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r., zamordowany podczas II wojny światowej w Oświęcimiu. [Zdjęcia: Radom: Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich upamiętniło ks.ppłk. Edwarda Chomę i ks. mjr. Józefa Mikuczewskiego].

W Katowicach, w kościele garnizonowym pw. św. Kazimierza Królewicza pielgrzymów powitał proboszcz ks. ppłk Grzegorz Bechta. Przedstawił on dzieje tej garnizonowej świątyni, która w tym roku obchodzi 90-lecie konsekracji. Wspomniał o upamiętnieniu w tym miejscu pomordowanych żołnierzy i policjantów Ziemi Śląskiej oraz dwóch kapelanach: ks. mjr. Stanisławie Matznerze oraz ks. kpt. Jerzym Wrazidle. W bocznej kaplicy znajdują się tabliczki z imionami, nazwiskami oraz stopniami wojskowymi i służbowymi. Kapelani zaś zostali upamiętnieni na tablicy umieszczonej na filarze świątyni, przy kaplicy katyńskiej. [Zdjęcia: Katowice: Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich upamiętniło ks. mjr. Stanisława Matznera i ks. kpt. Jerzego Wrazidłę].

W Krakowie-Podgórzu w sanktuarium św. Józefa pielgrzymi modlili się przy tablicy upamiętniającej wszystkich 33 duchownych wojskowych – ofiar zbrodni katyńskiej. Modlitwy poprowadził ks. płk SG Zbigniew Kępa. Delegacja SPKK złożyła zapalony znicz. Przy tablicy Medalem Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko, ks. Kępa odznaczył w imieniu Biskupa Polowego Krzysztofa Krzyżanowskiego, montażystę filmu „Kapelani Golgoty Wschodu”. [Zdjęcia: Kraków-Podgórze: Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich oddało hołd kapelanom wojskowym pomordowanym w 1940 r.].

W Wieliczce, w klasztorze Ojców Franciszkanów pielgrzymów powitał o. ppor. Rufin Maryjka OFM, który oprowadził pielgrzymów po miejscach związanych z życiem zakonnym brata kpt. Ignacego Drabczyńskiego OFM zamordowanego w Katyniu. Uczestnicy pielgrzymki w ogrodzie zakonnym, przy figurce Chrystusa ubiczowanego złożyli zapalony znicz i pomodlili się za pomordowanych kapelanów wojskowych. W kościele Porcjunkula o. Rufin zaprezentował poezję o tematyce katyńskiej i przybliżył postać brata Ignacego Drabczyńskiego OFM, który we wrześniu 1939 r. z własnej woli został wojskowym sanitariuszem. W kościele o. Rufin przedstawił sylwetkę Czcigodnego Sługi Bożego Alojzego Kosiby oraz dzieje tej świątyni zakonnej. [Zdjęcia: Wieliczka: Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich upamiętniło dk. kpt. Ignacego Drabczyńskiego OFM].

W drodze do kościoła parafialnego w Łapanowie pielgrzymi zatrzymali się w Woli Wieruszyckiej, przy pamiątkowym głazie w pobliżu domu rodzinnego ks. ppłk. Jana Leona Ziółkowskiego, gdzie zapalili znicz i odmówili modlitwę za zmarłych. W Łapanowie wzięli udział we Mszy św. i procesji z okazji Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiego (Bożego Ciała). Pielgrzymów powitał proboszcz parafii ks. Marek Skop.[Zdjęcia: Łapanów: Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich oddało hołd ks. ppłk. Janowi Leonowi Ziołkowskiemu].

Na zakończenie uroczystości ks. płk SG Zbigniew Kępa medalami nadanymi przez Biskupa Polowego udekorował następujące osoby i instytucje: ks. Tadeusza Jarzębaka, Bogusławę i Jerzego Dudków oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie. Na ręce syna ks. Kępa wręczył medal dla pani Marii Ziółkowskiej z domu Serafin. Wszystkie te osoby zostały uhonorowane za kultywowanie pamięci o ks. Janie Ziółkowskim pochodzącym z tej właśnie parafii. Centrum edukacyjne zostało uhonorowane za wieloletni wkład w upamiętnienie wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej. [Zdjęcia: Łapanów: Dekoracja medalami przyznanymi przez Biskupa Polowego Wiesława Lechowicza na wniosek SPKK].

W dniu 10 czerwca odbyła się pielgrzymka w intencji kapelanów katyńskich Beskidzką Drogą Jakubową z Limanowej do Rozdziela. Najbardziej wytrwali przeszli odcinek ponad 21 km, osoby o słabszej kondycji etap od Laskowej do Rozdziela, zaś parę osób z racji zdrowotnych wybrało zwiedzanie Lipnicy Murowanej i modlitwę na cmentarzu wojennym znajdującym się przy drodze Rajbrot-Muchówka.

Wszyscy zaś spotkali się na Eucharystii w kościele św. Jakuba Apostoła w Rozdzielu. Przed Mszą św. o dziejach parafii i kościoła opowiedział Tadeusz Olszewski. Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie a pani Magdalena Adamska-Urban zaprezentowała okolicznościową wystawę na temat cmentarzy wojennych z I wojny światowej znajdujących się na terenie Gminy Żegocina.

Pielgrzymów powitali: wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona oraz wójt Gminy Laskowa Piotr Stach, radny powiatu bocheńskiego Jerzy Błoniarz, proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Żegocinie ks. Bogusław Pasierb a także pochodzący z Łąkty Górnej ks. Bronisław Rosiek, pracujący we Francji, aktualnie przebywajacy na urlopie w rodzinnym kraju.

Mszę św. w intencji pielgrzymów i kapelanów katyńskich sprawowali ks. płk SG Zbigniew Kępa, ks. por. Kazimierz Fąfara (proboszcz z Łososiny Górnej) oraz ks. Robert Osak (wikariusz Parafii Żegocina).

Po obiedzie w Restauracji SARA położonej na stoku góry Kamionna, pielgrzymi podziwiali wspaniały widok Beskidu Wyspowego i miejscowości położonych w dolinach rzeki Łososiny i potoku Saneckiego. [Zdjęcia: SPKK: Małopolską Drogą Jakubową od Limanowej do Rozdziela w intencji kapelanów katyńskich].

W dniu 11 czerwca pielgrzymi przebywali w Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Dzień rozpoczęli od Drogi krzyżowej. Niestety, z powodu ulewnego deszczu nie można było wyruszyć w plener, dlatego też nabożeństwo odbyło się w kaplicy w Domu Pielgrzyma. Rozważania poprowadził o. Rufin Maryjka OFM. Tematem rozważań była droga krzyżowa Chrystusa, kapelanów katyńskich oraz Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.[Zdjęcia: Kalwaria Pacławska: Droga Krzyżowa Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich].

Następnie pielgrzymi udali się do pobliskiego miejsca, gdzie stał dom rodzinny kapelana katyńskiego ks. mjr. Władysława Urbana w Pacławiu.

Mszy św. w intencji kapelanów katyńskich przewodniczył biskup polowy Wiesław Lechowicz. W koncelebrze wzięli udział m.in.: gwardian i kustosz sanktuarium o. Krzysztof Hura OFMConv, ks. płk SG Zbigniew Kępa, proboszcz parafii wojskowej w Przemyślu, ks. mjr Włodzimierz Skoczeń, kapelan greckokatolicki ks. ppłk SG Jan Tarapacki, ks. mjr SG Jacek Dzwonek, o. Rufin Maryjka OFM.

Asystę liturgiczną zapewnił Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, zaś oprawę muzyczną Orkiestra Wojskowa z Lublina. Poczet sztandarowy wystawiły Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu oraz 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej.

W kazaniu biskup polowy Wiesław Lechowicz wspomniał o roli kapelanów, którzy wraz z polskimi żołnierzami i funkcjonariuszami służb mundurowych stali się jeńcami sowieckich obozów. Odwołał się do zapisków, które zostały wydobyte podczas ekshumacji ofiar zbrodni katyńskiej.

Na zakończenie liturgii Biskup Polowy odznaczył medalami funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, w tym dwóch kapelanów: ks. ppłk. SG Jana Tarapackiego, ks. mjr. SG Jacka Dzwonka oraz panią Bogusławę Stanowską-Cichoń. Prezes Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich Łukasz Stefaniak wręczył zaś dyplomy członków honorowych stowarzyszenia biskupowi polowemu Wiesławowi Lechowiczowi, kapelanowi Stowarzyszenia ks. płk. SG Zbigniewowi Kępie oraz kustoszowi sanktuarium o. Krzysztofowi Hurze OFMConv.

Po Mszy św. odbył się apel poległych podczas którego biskup polowy dokonał poświęcenia dwóch tablic upamiętniających kapelanów katyńskich przeznaczonych do Amerykańskiej Częstochowy Doylestone oraz do kościoła w Lombard w USA.

Prezes SPKK odczytał okolicznościowe pismo wystosowane na tą uroczystość przez ministra Jana Józefa Kasprzyka, zaś zastępca komendanta BiOSG płk SG Robert Kielar wspomniał o kapelanach katyńskich, którzy w okresie II RP pełnili posługę wśród żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. [Zdjęcia: Kalwaria Pawławska: Poświęcenie tablic kapelanów katyńskich z przeznaczeniem dla USA]

Po zakończonych uroczystościach członkowie Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich udali się do Alei Dębów Katyńskich, gdzie złożono znicze i odmówiono modlitwę za pomordowanych kapelanów w 1940 r. Rodziny kapelanów katyńskich na chwilę modlitwy zgromadziły się przy upamiętnieniu swojego kapelana w postaci tabliczki i zasadzonego dębu.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce