Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Piknik rodzinny w Sobolowie

07.06.2023 - Grzegorz Statek

Dnia 04.06.2023r. przy Szkole Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Pracowników Szkoły, Radę Rodziców, Komendę Policji w Nowym Wiśniczu oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Sobolowie.
Dyrektor szkoły podziękował gościom, rodzicom, nauczycielom, uczniom i dzieciom za przyjęcie zaproszenia na Święto Rodziny oraz tak liczne przybycie na wspólne świętowanie.
W uroczystości uczestniczyli Wicestarosta Bocheński pan Ryszard Drożdżak , Sekretarz Gminy Łapanów pani Danuta Klejdysz, Komendant Powiatowej Policji w Nowym Wiśniczu pan asp. sztab. Mariusz Mardosz, Komendant Nadleśnictwa Jadowniki pan Jakub Bajer, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobolowie pan Kazimierz Jeziorek. Ponadto przybyli Radny wsi Sobolów pan Robert Pietraś, Sołtys wsi Sobolów pan Stanisław Kufta, Sołtys wsi Chrostowa pan Edward Klejdysz, Sołtys wsi Kamyk pani Maria Nalepa, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy szkoły i przedszkola, Rada Rodziców wraz z Przewodniczącą panią Joanną Mrówką, dzieci i uczniowie naszej szkoły, rodzice oraz mieszkańcy wsi Sobolów.
Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej z okazji Święta Rodziny.
Na scenie prezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie, którzy swoim występem i życzeniami płynącymi prosto z serca okazali rodzicom swoją bezgraniczną miłość.
Wszyscy zgromadzeni mogli wysłuchać policjanta mł. asp. Antoniego Nowaka, który przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Następnie odbył się pokaz ratownictwa drogowego – cięcia wraku sprzętem hydraulicznym, rozprężanie drzwi, tzw. pozorowany wypadek. Pokaz przeprowadziła Państwowa Straż Pożarna z Bochni wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sobolowie. Odbył się on dzięki uprzejmości pana Mateusza Rozum właściciela Firmy MARPOL PHU ze Stradomki, który udostępnił wrak samochodu.
Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Bochni zaprezentowali na fantomie pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz użycia defibrylatora AED.
Ponadto w czasie Pikniku Rodzinnego można było zobaczyć wozy strażackie średni gaśniczy wraz z osprzętem oraz lekki.
W pikniku wzięli udział Policjanci z Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu, którzy prezentowali służbowe pojazdy policyjne z możliwością obejrzenia wnętrza. Każdy uczestnik pikniku miał możliwość zasiąść za kierownicą pojazdu. Atrakcją dla dzieci i dorosłych były okulary „alkogogle” i „narkogogle” oraz możliwość ich przymierzenia. Nie zabrakło stoiska z zabytkową bronią. W czasie pikniku można było pogłaskać wyszkolonego pieska, który pełni służbę w Policji.
Dodatkową atrakcją pikniku był samochód amerykańskiej Policji.
Przedstawiciele Służby Więziennej Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu przybliżyli zgromadzonym aspekt swojej pracy oraz zaprezentowali używany na co dzień sprzęt, w tym środki przymusu bezpośredniego ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki ochrony osobistej funkcjonariuszy. Ciekawą atrakcją był prezentowany specjalistyczny pojazd do konwojowania osób.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko edukacyjno – promocyjne wystawione przez Nadleśnictwo Jadowniki.
Właściciele Stadniny Koni „SKJ Ekspresja” z Buczyny zapraszali na jazdę konnąi na kucykach oraz na przejażdżkę bryczką.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Sobolowianki” z Sobolowa przygotowały liczne potrawy i smakołyki regionalne, a Rada Rodziców zapraszała na grilla i do bufetu.
Zainteresowaniem cieszył się występ Cheerleaderek prowadzonych przez Panią Adrianne Golarz.
Nauczyciele przeprowadzili liczne rodzinne rozgrywki sportowe, przygotowali kącik plastyczny dla dzieci oraz puszczali giga bańki mydlane.
Rozegrany został mecz pomiędzy Strażakami, a Rodzicami z wynikiem 0:1.
Natomiast Krakowski Klub Curlingowy zaprosił uczestników pikniku do rozegrania konkurencji w curlingu.
Dużym powodzeniem cieszyły się plenerowe szachy ogrodowe, które udostępnił Klub Sportowy „Szachownica” z Kłaja .
Podczas pikniku duże zainteresowanie budził Marshall, który częstował dzieci słodyczami i rozdawał drobne upominki.
Dzieci mogły skorzystać z malowania twarzy, wyplatania warkoczyków, czy wykonania tatuaży.
Atrakcją w tym dniu była „Mała Loteria Fantowa” i „Duża Loteria Fantowa”, gdzie każdy los wygrywał i brał udział w losowaniu nagród głównych.
Firma EDDY EVENT Przemysław Klejdysz zapewniła obsługę nagłośnienia w czasie Pikniku Rodzinnego.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie wyraża wdzięczność i podziękowanie wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie Święta Rodziny, a także składa wyrazy uznania dla sponsorów i zaprzyjaźnionych instytucji.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce