Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Podpisanie umów na remont dwóch dróg gminnych

08.05.2024 - Grzegorz Statek

W dniu 06.05.2024 r. zostały zawarte umowy z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „LIMDROG” Sp. z o.o. z Limanowej na wykonanie remontów dwóch dróg gminnych w miejscowościach Łapanów i Ubrzeż. Gminę Łapanów reprezentowali Wójt Gminy – Andrzej Śliwa oraz Skarbnik Gminy – Marta Dziedzic.

Wsparciem finansowanym z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zostały objęte dwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 580201K w miejscowości Łapanów” o długości 0,5 km oraz „Remont drogi gminnej nr 580223K w miejscowości Ubrzeż” o długości 1,25 km. Łączna wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Łapanów wyniosła 882 894 zł, co stanowi 60% wartości inwestycji. Wkład własny w wysokości 588 598,06 zł został zabezpieczony w budżecie gminy. Zakres prac remontowanych obejmuje miejscową wymianę podbudowy dróg, wzmocnienie poboczy, miejscową modernizację odwodnienia, a przede wszystkim wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych.

Prace remontowane potrwają do końca lipca 2024 r. Z uwagi na specyfikę robót mogą wystąpić czasowe utrudnienia z przejazdem przedmiotowymi drogami. Wykonawca prac będzie przekazywał informację o ewentualnych ograniczeniach. Prosimy o wyrozumiałość.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce