Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Podpisanie umowy na realizację zadania wod-kan

17.04.2024 - Grzegorz Statek

W dniu 10 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa i Skarbnik Gminy Łapanów Marta Dziedzic podpisali umowę na realizację zadania pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni oraz instalacją elektryczną i sterującą w miejscowości Chrostowa, Kamyk i Kobylec, gm. Łapanów oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Chrostowa – odcinek I” z firmą PHU „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski spółka jawna z siedzibą w Nowym Sączu.

W ramach zadania zostanie zmodernizowany odcinek sieci wodociągowej od zbiornika „Leśniczówka w Chrostowej” do zbiornika „Kobylec Granice”, budowa nowej hydroforni oraz odcinek sieci kanalizacyjnej w Chrostowie.

Koszt inwestycji to około 3 200 000,00 zł.  Na realizację zadania gmina Łapanów pozyskała środki unijne dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Procent dofinansowania to 100 % kosztów inwestycji netto.

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce