Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Podpisano umowę na II etap mostu w Kamyku

03.07.2019 - Grzegorz Statek

W dniu 28 czerwca 2019 r. wójt Andrzej Śliwa podpisał umowę z firmą Mostmarpal na wykonanie zadania pn. „Odbudowa mostu na rzece Stradomka w m. Kamyk w ciągu drogi gminnej nr K580178 Kamyk – za rzekę – w km 0+050 drogi – Etap II”.

W zakres prac wchodzi m.in.:
– rozbiórka nasypów drogowych,
– montaż łożysk elastomerowych nowego mostu na istniejących słupach podporowych,
– warsztatowe wykonanie i montaż na budowie stalowej konstrukcji nośnej mostu,
– wykonanie nasypów drogowych na lewym i prawym brzegu wraz z uformowaniem rowu przydrożnego na prawym brzegu,
– wykonanie płyt przejściowych,
– wykonanie podbudowy drogowej na dojazdach wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego na dojazdach i na moście.

Wartość zadania to 6 600 600,29 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 5 426 981,00 zł.

Prace zakończą się do 30 listopada 2019 r.

Tekst: Mirosław Drożdż
Zdjęcia: Grzegorz Statek

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce