Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Podpisano umowę na odbudowę mostu w Kamyku – Etap I

30.08.2018 - Grzegorz Statek

W tym tygodniu wójt Robert Roj podpisał umowę z firmą Mostmarpal Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Odbudowa mostu na rzece Stradomka w m. Kamyk w ciągu drogi gminnej nr K580178 Kamyk – za rzekę w km 0+050 drogi – Etap I”.

Zadanie obejmować będzie:
– rozbiórkę istniejącego mostu drogowego o konstrukcji nośnej stalowej oraz drewnianego pomostu,
– rozbiórkę istniejących nasypów drogowych,
– wykonanie pali fundamentowych zwieńczonych oczepami, z iniekcji podstawy i pobocznicy,
– wykonanie słupów podporowych,
– przebudowę słupa teletechnicznego,
– uporządkowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

            Zadanie kosztować będzie 739 008,72 zł brutto. Wkład własny gminy to 23 876,70 zł, pozostała część pokryta zostanie z promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazanej przez wojewodę.

I etap zakończy się do 30 listopada br. W przyszłym roku zrealizowany zostanie II etap polegający na budowie nowego mostu.
Na czas prowadzenia robót powstanie tymczasowa kładka dla mieszkańców.

Informacja: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce