Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Podsumowanie projektu

30.10.2023 - Grzegorz Statek

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” (PROW 2014-2020) zrealizowano projekt pn. „Zakup instrumentów strojów ludowych oraz elementów strojów dla grup regionalnych działających na terenie gminy Łapanów”, który uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej w wysokości
66 569,00 zł. Celem projektu  jest zachowanie oraz szerzenie dziedzictwa kulturowego poprzez doposażenie grup regionalnych działających na terenie Gminy Łapanów do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Beneficjent projektu: Stowarzyszenie ARS – Akademia, Rozwój, Szansa

Lokalizacja operacji: Łapanów

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie ARS – Akademia, Rozwój, Szansa

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce