Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu bocheńskiego

23.05.2019 - Grzegorz Statek

DECYZJA STAROSTY BOCHEŃSKIEGO

Na podstawie art. 34 pkt 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.511) oraz art. 17 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 26 kwietnia   o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z intensywnymi opadami deszczu, znaczącym wezbraniem rzek i potoków  o godz. 23.20 dnia 22.05.2019 r. ogłaszam pogotowie przeciwpowodziowe na terenie  powiatu bocheńskiego

§ 2.  Wójtom i Burmistrzom z terenu powiatu bocheńskiego zalecam:

a)      realizować zadania ujęte w planach ochrony przed powodzią

b)      utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia

c)      śledzić poziom wód w rzekach i potokach

d)      na bieżąco monitorować stan urządzeń hydrotechnicznych

e)      przekazać mieszkańcom informację o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego.

§3. Informacje o wszelkich sytuacjach kryzysowych i podjętych działaniach oraz aktualnej sytuacji w gminach powiatu na bieżąco przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 4. Wykonanie zarządzenia polecam Kierownikowi PCZK.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Adam Korta

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce