Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Szczegółowe informacje można uzyskać w gminnym punkcie konsultacyjno – informacyjnym w Urzędzie Gminy Łapanów:

tel. 14 684-85-26      e-mail: ekodoradca@lapanow.pl

Do zadań punktu konsultacyjnego należy m.in.:
– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Punkt konsultacyjno-informacyjny jest prowadzony od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 240
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 192
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 109
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 136 429,38 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze pod linkiem :

https://czystepowietrze.gov.pl/

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce