Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

PROJEKT „AKTYWNI I SAMODZIELNI”

13.08.2018 - Grzegorz Statek

Jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo,

Szukasz pracy?, a może chciałabyś zdobyć nowe kwalifikacje?

Skorzystaj z oferty projektów „AKTYWNI I SAMODZIELNI (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30 ” lub  „PO 50-TCE AKTYWNIE NA RYNKU PRACY” , realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.

Projekty  są realizowane od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 i skierowane osób, które ukończyły 30 lub 50 rok życia, pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), zamieszkujące powiaty: brzeski, bocheński, wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, olkuski, tarnowski oraz miasto Kraków i Tarnów oraz limanowski.

Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia:

  • Indywidualne wsparcie zawodowe- pośrednictwo pracy
  • Pomoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha
  • Szkolenia i bony szkoleniowe ze stypendium
  • Płatne staże zawodowe
  • Zatrudnienie subsydiowane na 6 miesięcy
  • Wsparcie trenera zatrudnienia
  • Opiekę nad osobami zależnymi
  • Doradztwo informatyczne
  • Zwrot kosztów dojazdu

Ścieżka wsparcia w projekcie zaczyna się od indywidualnej diagnozy potrzeb i zasobów, poprzez program warsztatów rozwoju osobistego i doradztwo zawodowe aż do specjalnie dopasowanych szkoleń, staży i zatrudnienia subsydiowanego, a dla osób wymagających większej pomocy- wsparcie trenera zatrudnienia. Szeroki wachlarz form wsparcia zapewni indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu oraz wieloaspektowe, skuteczne rozwiązania.

Zainteresowanych zapraszamy do jednego z naszych Centrów Wsparcia Kolping:

Centrum Wsparcia  w Brzesku:  ul. Głowackiego 26, 32-800 Brzesko (vis a vis Urzędu Miasta)

tel. 12 418 77 81; kom. 512 718 654

Centrum Wsparcia  w Krakowie: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

tel. 12-418 77 67

Uwaga! W projekcie mogą uczestniczyć także emeryci i renciści,  których celem jest aktywizacja zawodowa.

UDZIAŁ W PROJEKTACH JEST BEZPŁATNY!

Projekt  „ Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30 ” oraz projekt „Po 50–tce aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce