Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Cyfrowa Gmina

Informujemy, że wniosek Gminy Łapanów na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” został zaakceptowany. Głównym celem realizacji przez Gminę Łapanów projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” będzie podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz modernizacja infrastruktury informatycznej. Wyniku realizacji grantu zostanie zmodernizowana serwerownia Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie, Centrum Obsługi Oświaty oraz Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu. W nowe urządzenia zabezpieczające wewnętrzną sieć zostanie wyposażone dodatkowo Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz Gminna Biblioteka.

Natomiast wymiana i doposażenie niektórych stanowisk roboczych pracowników podniesie poziom cyberbezpieczeństwa oraz usprawni obsługę naszych petentów.

Dodatkowo w ramach projektu planowane jest przeprowadzenia szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.

Projekt Grantowy Cyfrowa Gmina finansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Przyznana naszej Gminie kwota Grantu to: 245910,00 zł

Powrót